; Hop til indhold

Flere undersøgelser viser, at danske elever er fagligt udfordrede i matematik og mangler motivation for faget. Derfor har Børne- og Undervisningsministeren i efteråret 2021 nedsat en ekspertgruppe, der skal pege på centrale udfordringer i matematikfaget og komme med anbefalinger til at løse dem. 

Ekspertgruppens arbejde vil tage afsæt i følgende temaer i relation til matematikfaget:

  • Problemer fra et elevperspektiv 
  • Styredokumenter herunder prøveformer
  • Lærerkvalifikationer
  • Rammer og strukturer ift. læreres og elevers arbejds- og skoleliv  
  • Digitale værktøjer og læremidler
  • Undervisning

Du kan læse mere om ekspertgruppen her. 

Ekspertgruppens formandskab vil i forbindelse med gruppens arbejde invitere alle med interesse for matematikfaget til at indsende deres perspektiver på centrale udfordringer i faget og eventuelle løsninger på disse.

For at indsende dit bidrag skal du bruge indsendelsesmodulet herunder.

Sidst opdateret: 22. december 2021