Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

83 procent af timerne i folkeskolen varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende

[13.02.2017]

For alle fag samlet bliver 83 procent af timerne i folkeskolen varetaget af undervisere, som enten har undervisningskompetence i faget fra læreruddannelsen eller har opnået tilsvarende faglig kompetence gennem efteruddannelse. De bedst dækkede fag er fysik/kemi, dansk, fransk og tysk, der alle har en kompetencedækningsgrad på over 90 procent. De dårligst dækkede fag er kristendomskundskab, natur/teknologi og historie, som alle har en kompetencedækningsgrad under 65 procent.

Kompetencedækning fordelt efter fag, 1.-10. klasse samlet, 2015/16

Kilde: Undervisningsministeriets databank