Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Data skal styrke elevernes læring og trivsel

[27.01.2017]

To nye rapporter peger på et potentiale for, at landets folkeskoler kan blive bedre til at anvende data til at følge elevernes faglige udvikling. Mange skoler oplever et ønske fra forældrene om at få redskaber til at følge deres barns udvikling.

Der er behov for en stærk datakultur i folkeskolen, når de fagprofessionelle skal samarbejde om at nå folkeskolereformens mål om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, samtidig med at de trives. For at understøtte arbejdet har staten og KL indgået aftale om at anskaffe digitale samarbejds- og læringsplatforme i alle kommuner og igangsat en række projekter, der fremmer brug af data og arbejdet med de nye platforme.

I dette regi gennemføres frem til udgangen af 2017 et projekt i folkeskolen, hvor systematisk udvælgelse og brug af data skal hjælpe lærere og pædagoger på landets folkeskoler med at understøtte elevernes faglige udvikling og trivsel. To rapporter med projektets første resultater peger på, at der er et potentiale for en mere systematisk datakultur i folkeskolen til gavn for både medarbejdere, elever og forældre.

Landets skoler anvender i stigende omfang digitale læremidler og andre it-baserede værktøjer, der automatisk producerer nye data om elevens læring. Lærere og pædagoger efterlyser nye muligheder for at strukturere og fastholde data for at styrke de fælles analyser og refleksioner over elevernes læring og egen undervisning. For at realisere potentialet er der behov for at kombinere og vise data på nye måder, som giver mening og er lettilgængeligt.

Projektets forskningskortlægning fremhæver konklusioner fra dansk og international forskning om, hvordan data kan anvendes til at understøtte elevernes faglige udvikling. Kortlægningen viser bl.a. at:

 • I de fleste OECD-lande er der en tendens til i stigende grad at fokusere på udvikling af tværgående kompetencer, som for eksempel kreativitet og problemløsning, frem for et mere snævert fokus kun på viden og færdigheder. I forlængelse heraf er der også fokus på, hvordan man kan generere data om tværgående kompetencer.
 • I arbejdet med at skabe en datakultur på skolerne er det vigtigt, at der er klare forventninger, visioner og mål for, hvordan data skal bruges. Her er det vigtigt, at skoleledelsen indtager en aktiv rolle.
 • Der skal fokus på lærernes og pædagogernes inddragelse i udviklingen og udvælgelsen af data for at skabe en bedre implementering og forankret ejerskab til brug af data.

Erfaringsopsamlingen belyser, hvordan danske folkeskoler anvender data i arbejdet med at følge elevernes faglige udvikling og trivsel og kvalificere undervisningen. Erfaringsopsamlingen fremhæver blandt andet at:

 • Der er potentiale for en langt stærkere og mere systematisk datakultur i folkeskolen.
 • Mange medarbejdere på landets folkeskoler savner kompetencer og tid til at arbejde systematisk med data om eleverne.
 • Eleverne savner et klarere billede af, hvordan de klarer sig fagligt.
 • Forældrene savner rettidig og målrettet information om deres barns læring og progression, samt om hvor barnet ligger i forhold til det forventede. Forældre efterspørger desuden flere datakilder og dialog om deres børns faglige progression og trivsel.

Begge rapporter kan hentes her:

Erfaringsopsamling - Skolers erfaringer med at anvende data (pdf)

Forskningskortlægning - Data om elevers læring og progression (pdf)

Med afsæt i rapporterne giver inspirationshæftet "Brug af data i skolen" anvisninger til, hvordan skolerne kan arbejde videre med at bruge data.

Fakta

Progressionsdataprojektet har til formål at levere videns- og praksisbaserede anbefalinger til, hvordan data om elevernes læring, progression og trivsel kan indsamles, kombineres og vises, så det understøtter, at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

Projektet gennemføres af et konsortium af SFI og DPU (Århus Universitet) med EVA og Center for Sundhedssamarbejde (Århus Universitet) som underleverandør. SFI varetager projektledelsen.

Du kan læse mere om projektet her

Kontakt

 • Simon Reusch

  Simon Reusch
  Chefkonsulent
  Styrelsen for It og Læring
  simon.reusch@stil.dk
  Tlf. 3587  8868

 • Pressetelefon
  Undervisningsministeriet

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)