Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Nye projekter skal styrke indsatsen for talenter og højtbegavede elever

[03.02.2017]

Otte millioner kroner til syv konkrete projekter skal sætte fokus på indsatsen for talenter og højtbegavede elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Formålet med puljen er at støtte indsatser i kommuner, folkeskoler og ungdomsuddannelser for talentfulde og højtbegavede elever. Indsatserne skal være med til at skabe de rette betingelser for, at også særligt kloge elever udvikler sig både fagligt og socialt og trives i deres skolegang.

I november 2016 blev det muligt at søge midler fra puljen, og der har været stor interesse for den. Ministeriet har behandlet i alt 64 ansøgninger, som til sammen har søgt om 58 millioner kroner. Der er udvalgt syv projekter, som tilsammen får tildelt otte millioner kroner. I udvælgelsen af de syv projekter er der blandt andet lagt særligt vægt på:

 • At projekterne understøtter udvikling af sammenhængende indsatser for talenter og højtbegavede elever.
 • At projekterne har et vidensmæssigt fundament.
 • At projekterne har en klar plan for formidling i forhold til at inspirere andre skoler, institutioner og kommuner.
 • At der er en bred forankring.
 • At det samlede projektfelt, der modtager støtte, repræsenterer en bredde af målgrupper, forskellige uddannelses- og skoleområder samt en vis geografisk spredning.

Følgende projekter er støttet

 • Tidlige læsere – tidlig indsats til talenter: Projektet omfatter udvikling af et værktøj til identifikation af tidlige læsere i børnehaveklassen og 1. klasse samt aktiviteter og læringsforløb til talentfulde tidlige læsere. Projektet gennemføres af Nationalt Videnscenter for Læsning sammen med Skolen på Islands Brygge.
 • Talent^2 – Talentprogram for talentfulde unge i matematik og naturfag: Projektet, som er rettet mod elever i 5. og 8. klasse, gennemføres af Professionshøjskolen VIA University College sammen med Silkeborg Kommune, Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune og Herning Kommune.
 • Forskningsbaseret praksisudvikling af Folkeskolens talentstrategi – Projektet har fokus på rådgivning og vejledning af skoleledere og læringsvejledere, opkvalificering og intensive læringsforløb på mellemtrinnet og gennemføres på Horsens Kommunes folkeskoler i samarbejde med forskere.
 • TalentED – udvikling af tilbud til talentfulde og højtbegavede elever samt forankring af disse i grundskolens 7.-9. klasse i fagene dansk, engelsk og matematik: Projektet gennemføres af Professionshøjskolen Lillebælt sammen med 18 frie grundskoler.
 • Udvikling af særlige forløb for talentfulde elever – Projektet omfatter udvikling af ti forløb inden for de merkantile og de sundhedsfaglige erhvervsuddannelser samt modelkatalog, der kan bruges på tværs af erhvervsuddannelser. Projektet gennemføres af International Business College og Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.
 • Undervisning til talent i EUD – aktionslæringsforløb for ledere, pædagogiske vejledere og lærere på erhvervsskolerne. Projektet gennemføres af Nationalt Center for Erhvervspædagogik ved professionshøjskolen Metropol sammen med Mercantec, SoSU Randers, Dalum Landbrugsskole og TEC.
 • Talentudvikling i gymnasiet – Projektet har til formål at undersøge og afprøve, hvordan undervisning i den gymnasiale sektor kan tilrettelægges og differentieres, så det imødekommer og optimerer højt begavede elevers udvikling. Projektet gennemføres af København Nord, HHX i Hillerød, Frederikssund og Lyngby.

Kontakt

 • Jon Jespersen

  Jon Jespersen
  Chefkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  jon.jespersen@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  5668

 • Pressetelefon
  Undervisningsministeriet

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)