Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Godt undervisningsmiljø belønnes med 25.000 kroner

[19.06.2013]

I dag blev Undervisningsmiljøprisen uddelt til fire uddannelsessteder, som har ydet en særlig indsats for at fremme undervisningsmiljøet. De får hver 25.000 kr. for deres store arbejde.

PRESSEMEDDELELSE

En udeskole hvor eleverne kobler teori med praktisk arbejde udenfor skolen. Et gymnasium der styrker det psykiske og fysiske undervisningsmiljø via en ekstra indsats. En håndværkerskole der indfører mere idræt, bevægelse og sociale arrangementer. Et universitet med ekstra fokus på de studerende.

Fire institutioner fik i dag overrakt Undervisningsmiljøprisen 2013 af børne- og undervisingsminister Christine Antorini. De fire vindere. som hver præmieres med 25.000 kroner, er: Pilehaveskolen i Assens, Støvring Gymnasium, Den jydskeHaandværkerskole i Hadsten og Syddansk Universitet i Odense.

”De fire vindere har hver især gjort noget ekstraordinært for at skabe et godt undervisningsmiljø. Mit håb er, at andre skoler vil lade sig inspirere af vinderne og selv tage fat på at skabe et bedre undervisningsmiljø. God trivsel er helt afgørende for, at børn og unge kan gennemføre deres skolegang og uddannelse med et godt resultat,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Regeringen har den 7. juni 2013 indgået en aftale om et fagligt løft af folkeskolen med Venstre og Dansk Folkeparti. En del af aftalen handler om at sikre et bedre undervisningsmiljø.

”Trivsel, gode kammeratskaber og et godt skolemiljø er en forudsætning for, at eleverne har lyst og muligheder for at lære. Og ro i klassen er en nødvendighed for, at eleverne lærer mest muligt. Derfor har vi også i den nye aftale om folkeskolen prioriteret trivsel højt. Trivslen er et af vores tre mål for skolen, ligesom vi vil sikre at skolelederne, lærerne og pædagogerne, bliver endnu bedre til arbejde med undervisningsmiljø og trivsel,” siger Christine Antorini.

I den nye aftale er det besluttet, at et af målene med reformen af folkeskolen er, at elevernes trivsel skal øges. For at kunne følge dette mål skal der med udgangspunkt i Dansk Center for Undervisningsmiljøs trivselstermometer udvikles klare og obligatoriske indikatorer for elevernes undervisningsmiljø, trivsel, ro og orden som grundlag for, at kommuner og skoler kan arbejde systematisk og målrettet med at styrke elevernes trivsel i sammenhæng med den faglige udvikling.

Indikatorerne skal danne grundlag for det nye måltal for trivsel i folkeskolen, så der skabes et klart billede af, hvordan det går med trivsel, ro og orden i folkeskolen. For at styrke lærernes arbejde med undervisningsmiljø skal der indsamles god praksis og eksemplariske forløb. De skal danne grundlag for udvikling af metoder og redskaber til at højne kvaliteten af undervisningsmiljøet på skolerne.

De fire vindere

De fire vindere af Undervisningsmiljøprisen 2013 er:

I kategorien Folkeskole/fri grundskole/efterskole vinder Pilehaveskolen i Assens, der er en skole for elever med behov for vidtgående specialundervisning. I 2007 igangsatte skolen Projekt Udeskole, hvor praktiske færdigheder danner basis for den daglige undervisning. Udeskoleprojektet er med til at fremme gode venskaber, glade elever, færre konflikter, og at eleverne husker meget bedre.

Hør skoleleder Mette Karlsson fortælle om Pilehaveskolens indsats for bedre undervisningsmiljø.

I kategorien Gymnasier vinder Støvring Gymnasium, der styrker undervisningsmiljøet via en række nye og elevstyrede tiltag, hvor elevtrivslen og studiemiljøet er sat i fokus. Resultaterne er blandt andet et ve- og veludvalg, teambuilding i elevråd, handleplaner, tutorer med mentorfunktion i 1.g-klasserne, forundringsdage med videre. Målet er at give eleverne i elevråd og i klasserne værktøjer til at sikre et endnu bedre studiemiljø med glade elever.


Hør tidligere formand og næstformand i elevrådet på Støvring Gymnasium fortælle om initiativerne for bedre undervisningsmiljø.

I kategorien Øvrige ungdomsuddannelser vinder Den jydskeHaandværkerskole i Hadsten, der har ekstra fokus på det faglige og psykiske miljø på skolen. Institutionen har en kostafdeling, og skolens faglokaler er åbne 24 timer i døgnet, hvilket medvirker til at højne elevernes niveau både fagligt og socialt. Institutionen har egen sportsklub, hvor eleverne har adgang til en sportshal, et fitnesscenter, en swimmingpool, en oplyst multibane samt sociale arrangementer såsom fælles cafe, temaaftener med videre.


Direktør for Den jydske Haandværkerskole Henrik Øelund fortæller her om erhvervsskolens indsats.

I kategorien Voksen- og videregående uddannelse vinder Syddansk Universitet, der har startet projektet De studerende i centrum. De fysiske rammer bliver kort lagt med henblik på forbedringer af både sociale mødesteder og undervisningsfaciliteter, og der er etableret en fælles idrætsorganisation. I 2012 blev De Studerendes Dag indført, hvor de studerende selv vælger et tema - hvad enten det er af faglig eller social karakter.

Rektor Jens Oddershede fortæller her, om universitetets arbejde med undervisningsmiljøet.  


Fakta

  • Siden 2001 har alle skoler og uddannelsesinstitutioner skullet udarbejde en undervisningsmiljøvurdering, og den skal skolerne bruge aktivt.
  • Undervisningsmiljøprisen gives til uddannelsesinstitutioner, der har ydet en særlig indsats for at forbedre undervisningsmiljøet. Det er ottende gang, at prisen og de tilhørende 25.000 kroner uddeles. 
  • Bag Undervisningsmiljøprisen står Ministeriet for Børn og Undervisning i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. 
  • DCUM har udviklet hjemmesiden: http://dcum.dk/termometeret