Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fremtidens folkeskole på vej

[07.06.2013]

En ambitiøs aftale, der forbedrer det faglige niveau og sikrer eleverne flere timer og en mere varieret skoledag, er på vej. Folkeskolen bliver endnu bedre til at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Uanset deres baggrund. Det er resultatet af de gode og konstruktive forhandlinger, som regeringen har haft med Venstre og Dansk Folkeparti om fremtidens folkeskole.

PRESSEMEDDELELSE
Med aftalen får de danske elever ikke bare mere af det samme. De får flere timer og bedre undervisning, nye fag og flere valgfag. Lærere, pædagoger og ledere får et markant kompetenceløft, og kommunerne og skolerne får større frihed til at tilrettelægge undervisningen i skolen. Det er nogle af hovedelementerne i den aftale om folkeskolen, der er indgået i dag.

”Vi får nu en endnu bedre skole for alle børn. Med flere timer i dansk og matematik, engelsk fra 1. klasse og nye fag som fx håndværk og design. Samtidig får eleverne idræt, motion og bevægelse mindst en lektion hver dag, og de vil med den nye, åbne skole møde det lokale idræts-, kultur- og erhvervsliv som en del af skoledagen. Der bliver endnu bedre muligheder for samarbejde mellem lærere og pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer,” siger Christine Antorini, børne- og undervisningsminister.

”Jeg vil gerne takke Venstre og Dansk Folkeparti, der sammen med regeringen repræsenterer et meget stort flertal i Folketinget, og som hele vejen igennem forhandlingsforløbet har været konstruktive og opsat på at finde en løsning, der kan give folkeskolen det ambitiøse løft, som eleverne fortjener. Det har vi fået nu,” siger Christine Antorini.

Fremover bliver en gennemsnitlig skoleuge på 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer fra 7.-9. klasse.

Ambitionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal forbedres. Via mere og bedre undervisning skal eleverne på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. For at sikre dette, opstilles tre klare mål: For det første skal folkeskolen udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. For det andet skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Og for det tredje skal tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Målene gør det både muligt at løfte det faglige niveau og øge elevernes trivsel løbende.

Hovedindholdet i den nye folkeskoleaftale er:

 • En lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag.
 • Flere timer til dansk og matematik fra 4.-9. klasse.
 • Eleverne får engelsk allerede fra 1. klasse.
 • Eleverne får tysk eller fransk fra 5. klasse.
 • Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og håndarbejde.
 • Hjemkundskab fornys til madkundskab.
 • Nyt Nationalt videncenter for historie og kulturarv.
 • Flere valgfag fra 7. klasse.
 • Folkeskolens afgangsprøver skal have øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne.
 • Øget forældreindflydelse og elevinddragelse.
 • Styrket klasseledelse og mindsket uro i folkeskolen.
 • Mere fleksible holddannelsesregler med tydeligere vægt på stamklassen.
 • Alle lærere skal senest i 2020 have undervisningskompetence – svarende til linjefag – i de fag, de underviser i.
 • Efteruddannelse af skoleledere, lærere og pædagoger i skolen.
 • Et tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og medarbejdere med andre kompetencer.
 • Korps af læringskonsulenter.
 • Nyt Råd for Børns Læring.
 • En række regelforenklinger af folkeskoleloven, så kommunerne og skolerne får større frihed til at tilrettelægge undervisningen i skolen.

Kontakt

 • Christine Antorini (S)
  Undervisningsminister

  Tlf. 2240 0930 (pressetelefon)

 • Karen Ellemann (V)

  Tlf. 6162 4629

 • Troels Ravn, MF (S)
  Formand for Sydslesvigudvalget

  Tlf. 3337  4071

 • Lotte Rod (R)

  Tlf. 6162 5164

 • Pernille Vigsø Bagge (SF)

  Tlf. 6162 4229