Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ny praktikpladsmodel skal skabe flere praktikpladser

[23.11.2016]

Med trepartsaftalen skal der udarbejdes en ny model for blandt andet fordelsuddannelser, bonusordninger og dimensionering. Grundlaget for modellen er nu på plads.

I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale. Aftalen indeholder en fælles målsætning om årligt at skabe flere praktikpladser – stigende mod mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt end i dag. Formålet er, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse i brancher med behov for faglært arbejdskraft. De mange praktikpladser skal realiseres gennem en række initiativer på praktikpladsområdet, der blandt andet skærper virksomhedernes økonomiske incitament til at oprette praktikpladser.

Som følge af trepartsaftalen nedsatte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling derfor en teknisk arbejdsgruppe, der skulle fremlægge forslag til grundlaget for den fremtidige model for såvel det praktikpladsafhængige AUB som fordelsuddannelser, bonusordninger og dimensionering. Det grundlag er nu på plads. Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde og har afleveret sine forslag til ministeren

Afrapporteringen vil indgå i det videre arbejde med de nye tiltag på praktikpladsområdet, der altså skal sikre oprettelsen af mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser om året. Det er ambitionen, at ministeren for børn, undervisning og ligestilling fremsætter lovforslag om sagen til foråret 2017.

Afrapporteringen kan findes her

Kontakt

 • Kasper Warrer

  Kasper Warrer
  Kontorchef
  Departementet
  kasper.warrer@uvm.dk
  Tlf. 3392  5133

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)