Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ligestilling

Ressortansvaret for ligestillingsområdet overføres til Udenrigsministeriet og henlægges til ministeren for ligestilling i forbindelse med regerinsomdannelsen den 28. november.

Ligestilling er en grundlæggende værdi i det danske samfund. Ligestilling handler om, at alle uanset køn har lige muligheder og rettigheder i samfundet. Det handler om, at kvinder og mænd, drenge og piger har mulighed for at udfolde deres potentiale og deltage i samfundet.

Lovgivning om ligestilling

Love og regler om ligestilling, ligestilling i råd, nævn og udvalg samt klagemuligheder.

Ligestilling i det offentlige

Ligestillingsvurdering kan bruges til at højne kvaliteten i de offentlige tilbud og fremme ligestilling.

Mænd og kvinder i uddannelse

Det kønsopdelte uddannelsessystem er med til at fastholde et kønsopdelt arbejdsmarked.

Kvinder i ledelse og bestyrelser

Indsats for at øge andelen af kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser.

Vold i familien og nære relationer

Vold i nære relationer krænker individets ret til at bestemme over egen krop og liv.

Menneskehandel

Indsatsen mod menneskehandel er bygget op om fem hovedområder og samlet i handlingsplan.

Ligestilling blandt etniske minoriteter

Alle uanset køn og etnisk baggrund har ret til et liv fri for stærk social kontrol.

Internationalt

Danmark er repræsenteret i en række internationale fora, hvor ligestilling er på dagsordenen.

Nyheder om ligestilling

Alle nyheder
Vis flere
Vis færre