Elever, der aflægger prøve på særlige vilkår, kan anvende it-hjælpemidler til prøveaflæggelse, hvis det er godkendt af institutionens ledelse.

It-hjælpemidlet kan anvendes på en særlig pdf-fil med prøvematerialet, som eleven kan få stillet til rådighed ved prøven, på digitale selvrettende prøver eller på digitale prøver med adgang til internettet.

På denne side kan du få information om afprøvning af it-hjælpemidler på prøvemateriale og en række andre forhold vedrørende tilgængeligt prøvemateriale.

Generel information

Filer til prøveaflæggelse på særlige vilkår

Alle opgavesæt, der produceres som papirhæfter, findes også på en pdf-fil, der opfylder de gængse krav til tilgængelighed. Institutionens leder kan tilbyde anvendelse af filen til elever, der skal aflægge prøver på særlige vilkår, og må anvende it-hjælpemidler i forbindelse med prøveaflæggelsen. Indholdet på filerne er identisk med indholdet i de udleverede hæfter og alle elever, der anvender filerne skal også have udleveret det trykte hæfte ved prøveafholdelse. Hvis hæftet indeholder felter, der skal skrives i direkte og afleveres som besvarelse, vil pdf-filen indeholde skrivbare felter, og filen kan printes ved prøvens afslutning og afleveres som besvarelse.

Til prøver, der afvikles som digitalt selvrettende prøver på tetsogprøver.dk, kan eleverne i udgangspunktet anvende deres it-hjælpemidler direkte på det digitale prøvemateriale. Elever, der aflægger prøver på særlige vilkår, har i nogle tilfælde har behov for at anvende pdf-udgaven af prøven.

Til opgavesæt, der produceres som digitale prøver med adgang til internettet, findes der ikke en pdf-fil. Elever, der aflægger prøve på særlige vilkår kan anvende deres it-hjælpemidler direkte på det digitale prøvemateriale.

I det følgende vil filer til prøveaflæggelse på særlige vilkår kaldes for ”tilgængelige filer” uanset om der er tale om pdf-filer, digitale selvrettende prøver eller prøvemateriale med adgang til internettet.

Afprøvning af tilgængelige filer sammen med it-hjælpemidler

It- hjælpemidler

Der er forskel på, hvilke it-hjælpemidler der anvendes af eleverne. Der findes en række forskellige it-hjælpemidler på markedet og uanset hvilket program, der anvendes, gælder nedenstående retningslinjer.

De forskellige it-hjælpemidler afvikler de tilgængelige filer på forskellig vis.

De tilgængelige filer som styrelsen stiller til rådighed, er testet for de mest almindelige funktioner på de mest almindelige it-hjælpemidler forud for prøverne.

Styrelsen garanterer ikke en tilfredsstillende afvikling af de tilgængelige filer i alle tilfælde, da antallet af kombinationer af (versioner af) it-hjælpemidler og (versioner af) styresystemer er mange. Der kan derfor fortsat opstå udfordringer med afviklingen af filerne, hvis eksempelvis særlige versioner af it-hjælpemidler kombineres med afvikling på særlige versioner af enkelte styresystemer.

Institutionens leder skal kontrollere, at de elever, der skal anvende tilgængelige filer ved prøven, har et it-hjælpemiddel, der kan afvikle prøven.

Institutionen kan på denne side downloade en afprøvningsfil, der indeholder eksempler på de funktioner, der vil blive anvendt i forbindelse med prøveaflæggelsen. Afprøvningsfilen opdateres forud for hver prøvetermin. Kan eleverne anvende funktionerne (se afsnit om funktioner) i filen, vil eleven med stor sandsynlighed ikke have udfordringer i forbindelse med prøveafviklingen. (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan ikke garantere en vellykket prøveafvikling på baggrund af en vellykket afprøvning af it-hjælpemidler som er beskrevet på denne side.)

Funktioner

Herunder følger en liste over de funktioner, som eleverne typisk vil skulle anvende i forbindelse med prøven. Alle elever bør afprøve alle funktionerne på de it-hjælpemider, der skal anvendes ved prøveaflæggelse.

  • Oplæs tekst (både almindelig tekst og tekst i skrivbare felter)
  • Tabulatorrækkefælge
  • Læseretning
  • Skriv i dynamiske tekstfelter med ordforslag
  • Gem
  • Print

Hvis institutionen oplever udfordringer med at afvikle filen, eller hvis funktionerne ovenfor ikke fungerer tilfredsstillende, skal institutionen søge hjælp hos den leverandør, der har leveret det it-hjælpemiddel, eleven anvender.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at afprøvningen af it-hjælpemidler på den tilgængelige fil foretages så tidligt, at eventuelle udfordringer kan afhjælpes i god tid forud for prøven. Det er også vigtigt at eleverne ikke skifter it-hjælpemiddel, version af it-hjælpemiddel, styresystem mv. efter afprøvningen er foretaget. Er dette tilfældet, bør afprøvningen foretages igen.

Download afprøvningsfilen her (pdf)

Digitale selvrettende prøver på testogprøver.dk

På testogprøver.dk findes en række eksempelprøver, som kan anvendes til at teste elevernes it-hjælpemidler direkte på det digitale prøvemateriale. Hvis der viser sig udfordringer med tilgængeligheden kan skolen overveje at lade de pågældende elever aflægge prøven i pdf-udgaven. Hvis dette gør sig gældende, skal skolen sørge for, at eleven også tester sit it-hjælpemiddel på pdf-udgaven – se ovenfor.

Download af filer til prøven

Vejledning i download

Institutionen skal forud for prøven downloade de tilgængelige filer til elever, der skal aflægge prøven på særlige vilkår. De filer, der skal downloades er krypterede zip-filer. Vejledning i download og dekryptering mv. sendes til de skoler, der har tilmeldt elever, der skal aflægger prøve på særlige vilkår.

Udlevering af tilgængelige pdf-filer til eleverne

Institutionen kan udlevere de tilgængelige pdf-filer til eleverne på forskellige måder.

Styrelsen har lavet en vejledning med eksempler på distributionsmuligheder. Læs vejledningen her (pdf).

På prøvedagen skal skolen gøre filerne klar (dekryptere). Filerne må håndteres uden kodebeskyttelse på prøvedagen fra tre timer før prøvestart.

Sidst opdateret: 21. marts 2017