Mobning finder desværre stadig sted i stort omfang. Den seneste trivselsmåling i folkeskolen viste, at 20 procent af alle elever inden for det sidste år har oplevet at blive mobbet. Seks ud af ti elever, der oplevede mobning sidste år, er også blevet mobbet i år. Derudover viser Red Barnets og Skole og Forældres undersøgelse fra 2015, at 36 procent af folkeskolerne ikke har den lovpligtige antimobbestrategi. Det understreger et behov for at tage hånd om problemet og styrke indsatsen mod mobning.

Det er aftaleparternes forventning, at kommunerne og institutionerne forebygger og bekæmper mobning og løser de konkrete konflikter lokalt, og at påbud og sanktioner derfor kun vil blive bragt i anvendelse i yderste konsekvens. Målet er, at skolerne og kommunalbestyrelserne bliver bedre til at bekæmpe mobning og tage fat om problemerne og løse dem lokalt på skolerne.

Med aftalen er regeringen og aftalepartierne enige om en ændring af undervisningsmiljøloven, så der oprettes en national klageinstans, så alle elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser sikres en skolegang uden problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.

Elever og forældre skal i første omgang indbringe en sag til skolens ledelse og bestyrelsen. Hvis elev og forældre ikke oplever, at der tages hånd om problemet, kan sagen indbringes til kommunalbestyrelsen, hvis der er tale om kommunale institutioner, som der er på folkeskoleområdet. Det er en genindførsel af adgangen for kommunalbestyrelsen til at behandle skolelederens konkrete beslutninger om skolens elever for så vidt angår mobning på folkeskoler, der blev fjernet i 2009.

For de selvejende institutioner (frie grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler m.v.) skal sagen indbringes for bestyrelsen.

Får elever og deres forældre ikke medhold af kommunalbestyrelsen eller bestyrelsen, kan klagen sendes videre til den nye klageinstans hos DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø. Det betyder, at elever og mindreårige elevers forældre får adgang til at klage til DCUM over manglende handling mod mobning. Det kan være, hvis uddannelsesstedet ikke har en antimobbestrategi, eller ved manglende reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.

DCUM får mulighed for at komme med påbud til skoler og uddannelsesinstitutionerne. Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan der i sidste ende tilbageholdes tilskud fra institutioner med statstilskud, eller i særligt grove tilfælde kan tilskuddet helt bortfalde. I forhold til folkeskoler gælder, at Statsforvaltningen i lighed med andre kommunale områder ved manglende efterlevelse af påbud vil kunne træffe beslutning om suspension eller bortfald af den ulovlige beslutning eller ved undladelse i særlige tilfælde udstede tvangsbøder til de ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, indtil påbuddet efterkommes.

"Skal vi mobning til livs, er det helt afgørende, at kommuner og forældre tager et ansvar på den enkelte skole og i hjemmet, når der bliver talt om, hvordan vi skal behandle hinanden. Det er helt afgørende for, at vi kan komme mobning til livs, at alle voksne omkring børnene løfter et større ansvar. Hvis der er børn, der oplever mobning, uden at der bliver grebet ind, bliver det fremover muligt at klage til DCUM. Det understreger behovet for, at der handles lokalt, og alle børn sikres en mobbefri opvækst. Vi er glade for, at vi nu får et redskab mere for at komme mobning til livs," siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby samt undervisningsordførerne Anni Matthiesen (V), Annette Lind (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Marianne Jelved (R), Jacob Mark (SF) og Anders Johansson (K).

Partierne har afsat 2,6 millioner kroner til at oprette klageinstansen. Pengene kommer i forlængelse af de 42 millioner kroner, der er afsat på satspuljen til forebyggelse, rådgivning, mægling og lokal indsats for at komme mobning til livs.

Kontakt

Ellen Trane Nørby (pressetelefon): 22 40 09 30

Anni Matthiesen (V): 61 62 51 72

Annette Lind (S): 61 62 51 82

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF): 61 62 51 59

Marianne Jelved (R): 33 37 47 03

Jacob Mark (SF): 61 62 45 93

Anders Johansson (K): 33 37 42 06

Sidst opdateret: 19. marts 2017