Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Vær opmærksom på

Dansk for voksne udlændinge administreres nu af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om, hvorvidt indholdet på siden er opdateret, kan du kontakte ministeriet på tlf. 6198 4000 eller via e-mail på uibm@uibm.dk

Statsborgerskabsprøve

Statsborgerskabsprøven er en prøve om aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund, og skal som udgangspunkt bestås, hvis man ønsker at opnå dansk statsborgerskab.

Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du dokumentere kendskab til aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund, ved bevis for bestået statsborgerskabsprøve.

Udover en bestået statsborgerskabsprøve skal du opfylde de øvrige betingelser for at opnå dansk statsborgerskab.

Læs mere om betingelser for at opnå dansk statsborgerskab (justitsministeriet.dk).

Til Statsborgerskabsprøven stilles i alt 30 spørgsmål om aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund. Spørgsmålene udarbejdes særskilt til hver prøve. 27 spørgsmål udarbejdes inden for rammerne af lærematerialet 'Folkestyre og hverdagsliv i Danmark – læremateriale til statsborgerskabsprøven'. Derudover omfatter statsborgerskabsprøven tre aktuelle spørgsmål.

Du skal for at bestå prøven svare rigtigt på mindst 22 ud af de 30 spørgsmål. Du har 45 minutter til at besvare spørgsmålene.

Hvornår afholdes prøven?

Prøven afholdes to gange om året - i juni måned (sommerterminen) og i december måned (vinterterminen).

Der afholdes ikke sygeeksamen.

I 2015 afholdes statsborgerskabsprøven:

  • onsdag den 2. december 2015, kl. 13.00

Hvem afholder prøven?

Statsborgerskabsprøven afholdes af en række sprogskoler landet over.

Se liste over afholdere af statsborgerskabsprøven (pdf)

Hvor tilmelder man sig?

Tilmelding til statsborgerskabsprøven skal ske hos den prøveafholder, hvor prøven ønskes aflagt.

Det anbefales i god tid at undersøge åbningstider og betalingsmuligheder hos den enkelte prøveafholder.

Tilmeldingsfrist

  • Frist for tilmelding til statsborgerskabsprøven den 2. december 2015 er senest den 28. oktober 2015.

Gebyr

Ved tilmelding til prøven skal du betale et gebyr. Gebyret er i 2015 på 728 kr.

Legitimation

Deltagelse i statsborgerskabsprøven er betinget af, at prøvedeltagerne foreviser legitimation med foto ved prøveafholdelsen.

Legitimationen skal være en af følgende typer:
  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Forberedelse til prøven

Ministeriet har offentliggjort et læremateriale 'Folkestyre og hverdagsliv i Danmark – læremateriale til statsborgerskabsprøven', som kan anvendes til at forberede sig til statsborgerskabsprøven.

Lærematerialet til forberedelse til statsborgerskabsprøven kan gratis læses her.

Lærematerialet findes også i en indtalt version, som også kan hentes her.

Afspilning af lydversionen af lærematerialet kræver, at du har installeret den seneste version af Adobe Flash Player. Det anbefales, at du downloader pdf-filen med lydversionen af lærematerialet og gemmer den lokalt på din egen computer, hvor du skal åbne den i Adobe Reader. Både Adobe Reader og Adobe Flash Player kan downloades gratis. Hvis du vælger at åbne lydversionen via din browser, skal du være opmærksom på, at du kan opleve problemer med afspilning af lyden, hvis du bruger Google Chrome. 

Ministeriet skal gøre opmærksom på, at der på internettet kan optræde sider, som indeholder spørgsmål, der angiveligt stilles til statsborgerskabsprøven. På disse sider gives der også mulighed for at tage en prøve og få oplyst, om besvarelsen heraf er korrekt. Ministeriet skal understrege, at der ikke er tale om officielle hjemmesider, og at indholdet af sådanne sider ikke kan anvendes som alternativ til lærematerialet til forberedelse til statsborgerskabsprøven.

Hvad sker der, når jeg har bestået statsborgerskabsprøven?

Når du har bestået statsborgerskabsprøven, vil du kunne søge om dansk indfødsret, hvis du opfylder de øvrige betingelser herfor. Spørgsmål angående ansøgning om optagelse på lovforslag om indfødsrets meddelelse skal rettes til Indfødsretskontoret i Justitsministeriet.

Hvis du allerede har bestået den nu afskaffede indfødsretsprøve

Har du bestået indfødsretsprøven ved prøveterminerne fra maj 2007 til december 2013, opfylder du betingelsen om dokumentation for en ansøgers kendskab til danske samfundsforhold.

Du vil derfor ikke skulle bestå en statsborgerskabsprøven, hvis du har bestået indfødsretsprøven.