Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Love og regler på voksenuddannelsesområdet

Her finder du links til love om uddannelse og undervisning for voksne. Linkene henviser til Retsinformation. Lovenes bekendtgørelser og vejledninger er samlet under loven.

Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret. Når du har klikket på en lov nedenfor, vil eventuelle ændringer fremgå af boksen "Senere ændringer til forskriften" i højre side af det skærmbillede, der åbner.

Kontaktpersoner inden for arbejdsmarkeds-
uddannelser

 • Jens K. A. Dinesen

  Jens K. A. Dinesen
  Konsulent
  Departementet
  jekdi1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5718

 • Matthias Haaber

  Matthias Haaber
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  mahaa1@stukuvm.dk
  Tlf. 3395 5691

Kontaktpersoner inden for erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne

Find bekendtgørelser

Retsinformation.dk har en side med hver lov. I højre side under "Yderligere dokumenter" finder du et link til de bekendtgørelser, der hører til loven.

Hvad er en bekendtgørelse?

En bekendtgørelse indeholder mere detaljerede regler, der nærmere udmønter en lovs overordnede bestemmelser. En bekendtgørelse har altid hjemmel i en lov og vil altid henvise til loven.