Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Udviklingskontrakter for VEU-centrene

VEU-centrenes udviklingskontrakter har til formål at sikre fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelse.

Voksne i klasselokale

Udviklingskontrakter indgås mellem ministeriet og bestyrelsen for den institution, der varetager VEU-centerfunktionen for hvert af de 13 VEU-centre.

Indhold af udviklingskontrakterne

Kontrakterne består af 3 strategiske indsatsområder og resultatmål, som er udarbejdet med udgangspunkt i lovgivningen på området og politiske aftaler om opgaveløsningen. For hvert enkelt indsatsområde findes et antal indikatorer, som har fokus på effekten.

Indsatsområder for 2016-2017

De tre indsatsområder er:

 • Indsatsområde 1: VEU-centrene medvirker til at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats.
 • Indsatsområde 2: VEU-centret medvirker til, at beskæftigede og lediges behov for almene og erhvervsrettede kompetencer imødekommes.
 • Indsatsområde 3: VEU-centrene medvirker til, at VEU-indsatsen indtænkes i den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats.

Se mål- og indikatorplanen (pdf).

Afrapportering og evaluering

VEU-centret og bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen, følger op på udviklingskontrakten og afrapporterer årligt til ministeriet.

En høj resultatopnåelse vil udløse en bonus fra ministeriet.

Kontakt

 • Jens Krogstrup
  Chefkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  jens.krogstrup@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 7397
  Mobil 2892 3497

 • Anna Raundahl

  Anna Raundahl
  Specialkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  anrau2@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5439

 • Lisbeth Halmø Nørholm
  Fuldmægtig
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  linor2@stukuvm.dk
  Tlf. 33 9 2 51 68