Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Velkommen til på tværs af uddannelser

Her kan du finde emner, der har relevans for flere uddannelsesområder.

Læs om puljer, støttemuligheder, ordblindetest og karakterskala. Og få overblik over strukturen i det danske uddannelsessystem og de institutioner, der tilbyder undervisning og uddannelse inden for ministeriets område.

Puljer

Læs om muligheder for at søge økonomisk støtte hos ministeriet gennem forskellige puljer.

Priser

Om Springfrøprisen, Skriverprisen, Undervisningsmiddelprisen og Undervisningsmiljøprisen.

Støtteordninger

Muligheder for økonomisk hjælp, SU, hjælpemidler, specialundervisning og transporttilskud.

7-trinsskalaen

Få overblik over karakterer på skalaen, brugen af skalaen og oversættelse fra 13-skalaen.

Ordblindetest

Ordblindetesten bruges til at identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser.

Institutionsregistret

Institutionsregistret indeholder informationer om institutioner og deres afdelinger.

Institutionsstruktur

Om fusioner, samarbejder, administrative fællesskaber, spaltning af institutioner med mere.

Uddannelsessystemet

Om det ordinære uddannelsessystem og det parallelle voksen- og efteruddannelsessystem.

Den danske kvalifikationsramme

Om sammenligning af uddannelsers niveau og anerkendelse af kvalifikationer i uddannelsessystemet.

Ny minister

Merete Riisager er ny undervisningsminister.