Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Prøver og eksamen

På disse sider finder du materiale om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser.

Skriftlige opgavesæt

Skriftlig opgavesæt

Her finder du de vejledende og ordinære opgavesæt til de centralt stillede skriftlige prøver på stx, hf, hhx og htx.

Evaluering af eksaminer

Møde på lærerværelse

Her finder du evalueringer af indholdet og afholdelsen af mundtlige og skriftlige eksamener.

Eksamensbeviser

Hænder skriver på papir

Her finder du eksempler på og beskrivelser af opbygningen af de gymnasiale uddannelsers eksamensbeviser.

Klager over eksamen

Mand ved computer

Her finder du proceduren ved behandling af klager over skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser.

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side