Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fakta om pædagogikum

Den 1. august 2009 trådte en ny fælles pædagogikumordning for lærere på alle de gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx) i kraft. Ordningen har virkning for lærere ansat fra den 1. august 2009 eller senere.

Uddannelse og ansættelse

Pædagogikum er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, der giver pædagogikumkandidaterne basale kompetencer til at arbejde som lærere i en gymnasial uddannelse.

Pædagogikumkandidaterne fastansættes på skoler, der udbyder de gymnasiale uddannelser. Den fortsatte ansættelse er dog betinget af, at pædagogikumkandidaten består pædagogikum som udgangspunkt inden for det første år af ansættelsen.

Teoretisk og praktisk pædagogikum

Pædagogikum er tilrettelagt som en etårig uddannelse, der består af både teoretisk og praktisk pædagogikum. Praktisk pædagogikum foregår som udgangspunkt på kandidatens egen skole, mens teoretisk pædagogikum gennemføres ved et universitet.

Mministeriet har godkendt Syddansk Universitet til at udbyde teoretisk pædagogikum i perioden 1. august 2009 til 31. juli 2013.

I henhold til pædagogikumbekendtgørelsen skal teoretisk pædagogikum evalueres hvert andet år, og evalueringen skal offentliggøres på ministeriets hjemmeside. Du kan finde evalueringen her.

Spørgsmål og svar om pædagogikum

Reglerne for pædagogikum, aftale om løn til tilsynsførende, udbud af teoretisk pædagogikum mv. kan læses i boksene til højre. Du kan få svar på spørgsmål om pædagogikum her.