Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Bioteknologi A på stx og htx

Her kan du finde læreplanen og andet materiale til faget bioteknologi A, der kan udbydes som forsøg.

Skoler med htx og stx kan som forsøg udbyde en studieretning, der omfatter bioteknologi A. Forsøget kan også gennemføres med optagelse af elever i skoleåret 2016/17.

I stx skal bioteknologi A indgå i en studieretning, der også omfatter matematik A og fysik B. I htx er kravet alene, at studieretningen også omfatter matematik A, idet fysik B er obligatorisk i htx.

Elever, der har afsluttet htx eller stx med en studieretning med bioteknologi A, vil opfylde adgangskravene til de fleste videregående uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og teknik efter adgangsbekendtgørelsens regler. Bioteknologi A kan i øvrigt substituere biologi B og kemi B.

Elever, der er optaget i en studieretning med bioteknologi A, kan ikke vælge valgfag i biologi uanset niveau i dette fag. Derimod kan eleverne vælge kemi A som valgfag, da kemi A er adgangsgivende til visse videregående uddannelser på universiteterne.

Læreplanen er udformet, så den omfatter 400 timers undervisning, og så den inkluderer biologi og kemi på C-niveau. Eleverne skal således ikke afslutte disse fag særskilt og skal derfor ikke have afsluttende standspunktskarakterer (årskarakterer) i disse fag. I htx skal kemi B heller ikke afsluttes.

Læreplan (18. februar 2010) (pdf)

Vejledning (22. februar 2011) (pdf)

Ofte stillede spørgsmål om bioteknologi A

FAQ for bioteknologi A, oktober 2015 (pdf)

Skriftlige prøver

Skriftlige eksamensopgaver i bioteknologi A

Evaluering af de skriftlige prøver i bioteknologi A

Typeord (29. oktober 2015) (pdf)

Kommentarer til i opgavesættet 31. maj 2011, januar 2012 (pdf)

Vejledende opgavesæt

Vejledende opgavesæt 1 (pdf)

Vejledende opgavesæt 2 (pdf)

Genteknologiske forsøg

Orienteringsbrev

Aftale mellem Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet om retningslinjer for godkendte forsøg med genteknologi

Indberetningsskema - forside

Indberetningsskema - bilag

Evaluering af forsøget med bioteknologi A

Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet har evalueret bioteknologis faglige indhold og faglige profil (pdf)

Undervisningsministeriet har evalueret forsøgets effekt på elevernes valg af naturvidenskabelige fag og studieretninger og på studenternes slutniveauer i forhold til adgangskravene (pdf)

[08.01.2014] "Bioteknologi er populært blandt gymnasieelever"

Kontakt

 • Kresten Cæsar Torp

  Kresten Cæsar Torp
  Fagkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  krtor1@stukuvm.dk
  Tlf. 2565 9202

  Biologi hf, stx og htx
  Bioteknologi stx og htx

 • Keld Nielsen

  Keld Nielsen
  Fagkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  kenie3@stukuvm.dk
  Tlf. 2557 4140

  Kemi hf, htx og stx
  Bioteknologi stx og htx

Vejledning til print af læreplaner

Når du skal udskrive læreplaner, skal du vælge det relevante link til retsinfo.dk, hvor læreplanerne ligger som en integreret del af bekendtgørelsen. For at undgå at printe hele bekendtgørelsen skal du markere den ønskede læreplan og derefter vælge kun at udskrive det markerede.