Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Billedkunst - stx

Her kan du finde læreplaner, vejledninger og andet relevant materiale om faget billedkunst i stx.

Billedkunst B

Læreplan
Vejledning (pdf)

Billedkunst C

Læreplan
Vejledning (pdf)

Udgivelser fra Undervisningsministeriet om billedkunst

Publikation: "Projektarbejde og evaluering i billedkunst i gymnasiet og hf"

Tidsskriftet Uddannelse: "Musik og billedkunst"

Om eksamen i billedkunst

Eksamen og eksamensprojekt på B-niveau

Gengivelsesstrategier

Hvad er det?

Uddybning og præcisering af begrebet

Spørgsmål og svar

Den selvstuderendes portfolio - billedkunst B og C

Til eksamenen har eksaminanderne lavet en portfolio, som er i overensstemmelse med læreplanens krav (3.2, 4.2 og 4.3).

Portfolioen indeholder:
En samling selvlavede arbejder, reproduktioner eller værker lavet af andre samt relevant litteratur. Dette materiale må eksaminanderne kunne bruge til at vise, at de har opnået de nødvendige faglige mål (2.1), og som har den bredde, der nævnes i læreplanens afsnit om kernestoffet (2.2), samt supplerende stof (2.3).

Eksamen foregår i øvrigt som beskrevet i læreplanen (4.2).

Eksaminator formulerer en eksamensopgave på grundlag af portfolioens indhold.

Kontakt

 • René Bühlmann

  René Bühlmann
  Fagkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  rebuh1@stukuvm.dk
  Tlf. 2557 4131

  Almen Studieforberedelse
  Kinesisk hf, stx, hhx og htx
  Billedkunst hf og stx
  Design hf, stx, hhx og htx

Vejledning til print af læreplaner

Når du skal udskrive læreplaner, skal du vælge det relevante link i listen til venstre. Linket fører til retsinformation.dk, hvor læreplanerne ligger som en integreret del af bekendtgørelsen. For at undgå at printe hele bekendtgørelsen skal du markere den ønskede læreplan og derefter vælge kun at udskrive det markerede.