Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Gymnasiale uddannelser

Velkommen til de gymnasiale uddannelser

De gymnasiale uddannelser er almendannende og forbereder de unge til videregående uddannelse.
De fire gymnasiale uddannelser har hver deres faglige profiler og obligatoriske fagrækker, og alle er de målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion.

Find generel information om uddannelserne og læs om de initiativer, der skal sikre dygtige og studieparate unge.

Uddannelser

Uddannelsernes formål, opbygning og fagområder samt internationale muligheder.

Adgang og optagelse

Få overblik over forudsætningerne for adgang og hvordan du søger om optagelse og om merit.

Fag og læreplaner

Læreplaner og fagkonsulenternes vejledninger for de gymnasiale fagrækker.

Undervisning og læringsmiljø

Rammer for tilrettelæggelse af undervisningen, læringsmiljø og læringsressourcer.

Prøver og eksamen

Prøvekalendere, administrative redskaber og retningslinjer for prøveafvikling.

Skoleudvikling og lærerkompetencer

Kvalitetsarbejde, udvikling af praksis og kompetencer samt erfaringsopsamling.

Organisering og ledelse

Ansvar og opgaver på det gymnasiale område er fordelt på forskellige aktører.

Love og regler

Love og centrale bekendtgørelser med betydning for gymnasiale uddannelser.

Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser

Elever og lærer i fysiklokale

Reformen træder i kraft i 2017 og implementeringsarbejdet er i fuld gang. Få overblik over aftalens hovedemner og implementering af reformens elementer.

Hotline om krænkende materiale

Hotline hjælper skolens ledelse med at undgå, at eleverne krænker hinanden digitalt.

Læs mere