Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Adgang til prøve

Skolen skal være opmærksom på særlige adgangskrav for elevernes prøveafholdelse. Her kan du læse mere om adgangskrav til prøver.

Adgang til prøver i 9. klasse

Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. I oversigten over prøvefag i 9. klasse fremgår det, hvilke prøver, der er bundne, og hvilke der er til udtræk.

Elever i 9. klasse kan efter samråd med forældre og lærere tilmeldes til prøve i de prøveforberedende valgfag fransk, tysk, håndværk og design og madkundskab.

Elever, som ikke i rette tid har afleveret dispositioner og synopser i fag, hvor det er påkrævet for at gå til prøve, kan ikke deltage i prøven. Eleverne betragtes her som udeblevet fra prøve.

Adgang til prøver 10. klasse

Prøverne i 10. klasse er frivillige, men en elev i 10. klasse kan kun tilmeldes til prøve i et fag, hvis eleven har fulgt undervisningen i faget frem til prøveafviklingen. Desuden kan eleverne kun aflægge prøve i et fag, hvis de har fulgt undervisningen i det pågældende skoleår. Det er skolelederens vurdering, om eleven har fulgt undervisningen i et sådan omfang, at eleven kan aflægge prøve i faget.

En elev i 10. klasse kan efter samråd med forældre og lærere tilmeldes til prøve. I oversigten over prøvefag i 10. klasse fremgår hvilke prøver, elever kan tilmeldes. Det er skolens ansvar at tilmelde eleverne til prøve.

Elever i 10. klasse kan vælge at kombinere 10.-klasseprøver og de bundne 9.-klasseprøve i de fag, hvor der både er en skriftlig og en mundtlig prøve. I fagene dansk og matematik kan eleverne dog ikke kombinere 9.-klasse- og 10.-klasseprøver i de skriftlige prøver. I faget dansk kan eleven for eksempel ikke aflægge prøve i skriftlig fremstilling for 10. klasse og prøven i retskrivning for 9. klasse.

Hvis prøven i et fag består af en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at tage prøven i den ene del og fravælge den anden del. Prøven i læsning og retskrivning for 9. klasse kan aflægges hver for sig. Det samme gælder 9.-klasseprøven i matematik med hjælpemidler og matematik uden hjælpemidler.

8. klasse

Prøverne i håndværk og design og madkundskab og historie kan aflægges efter afsluttet undervisning i 8. klasse. Dette forudsætter, at skolelederen vurderer, at læringsmålene fra Fælles Mål opfyldes.

Kontakt

  • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
    Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    fp@stukuvm.dk
    Tlf. 3392 6100

    Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af

Folkeskoleloven, § 19f

Prøvebekendtgørelsen, kapitel 3.