Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Information til censorerne

Information, som er målrettet censorer, gives på de årlige censorkurser og i censorvejledningen.

Hvert forår holdes censorkurser i prøveafholdende fag for alle landets censorer. Forud for kurserne sendes opdateret version af censorvejledningen.

Censorkurser i de prøveafholdende fag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til censorkurser i de forskellige prøveafholdende fag. Formålet med kurserne er dels at informere om nye regler og procedurer i forhold til prøverne, og dels at sikre en ensartet bedømmelse på tværs af alle censorer, herunder at statsligt beskikkede censorer har mulighed for at sparre med andre censorer i et bestemt fag.

Vi betaler udgifter til transport og mødeplejning i forbindelse med kurserne, mens skolerne afholder censorernes lønudgifter. Censorkurserne er tilrettelagt ud fra en forventning om, at alle statsligt beskikkede censorer deltager.

Censorvejledning 2017

Censorvejledningen samler  relevant information for arbejdet som statsligt beskikket censor.

Alle censorer og faglærere kan med fordel læse vejledningen. Link til censorvejledning 2016:

Hent censorvejledningen

Kontakt

  • Kontor for Prøver, Eksamen og Test
    Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
    fp@stukuvm.dk
    Tlf. 3392 6100

    Telefontid er mandag - fredag kl. 9.00 - 14.00.