Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Fælles Mål

Forenklede Fælles Mål fra skoleåret 15/16

De forenklede fælles mål, der er gældende fra skoleåret 15/16, er tilgængelige på ministeriets vidensportal, emu.dk

Vidensportalen er en hjælp i lærernes planlægning af undervisningen ud fra de nye læringsmål og er bygget op efter tankegangen om læringsmålstyret undervisning, hvor der arbejdes systematisk med læringsmål i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen. 

På vidensportalen finder du blandt andet inspiration til læringsmål for et konkret undervisningsforløb, tegn på læring og udfordringsopgaver for hvert færdigheds- og vidensmål.

Gå til vidensportalen på emu.dk

Fælles Mål for skoleåret 14/15

Herunder kan du se Fælles Mål for børnehaveklassen og alle folkeskolens fag og emner gældende for skoleåret 14/15.

De forenklede Fælles Mål træder i kraft fra skoleåret 2015/16. Det giver skoler og kommuner mulighed for at forberede sig på læringsmålstyret undervisning og brugen af de nye mål. Dette gælder dog ikke for håndværk og design, madkundskab, de fremrykkede fremmedsprog, valgfaget medier og emnet uddannelse og job, hvor forenklede Fælles Mål træder i kraft fra skolestart 2014/15.

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side