Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Nationale test

De nationale test af elevernes færdigheder giver lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen.

Om de nationale test

Læs om formålene med de nationale test og hvordan testene er udformet.

Fag og klassetrin

Se hvilke klassetrin og i hvilke fag eleverne skal gennemføre de nationale test.

Testperiode

Se hvornår de nationale test gennemføres. 

Vejledninger

Få inspiration og vejledning til forberedelse af testene samt anvendelse af testresultaterne.

Testresultater

Om brug af testresultater for både skoler og forskere, den socioøkonomiske reference og national præstationsprofil.

Kommunernes anvend-
else af testresultater

Læs hvordan kommunen følger op på resultaterne med en kvalitets-
rapport.

Orientering af forældre

Forældre skal orienteres om de nationale test. Her kan du finde forældrebreve på forskellige sprog.

Webinar for lærere

Tilmeld dig et online seminar om de nationale test.