Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Erhvervsgrunduddannelsen

En erhvervsgrunduddannelse (egu) varer to år og indeholder meget praktik og kun lidt teori. Forløbet kan sammensættes af uddannelsesdele fra forskellige skoleformer.

Om egu

En erhvervsgrunduddannelse består af perioder på skole og perioder i praktik.

Uddannelsen varer normalt to år, men den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer tre år. Hvis du er fyldt 19 år og har haft mindst 1/2 års erhvervsarbejde på fuld tid, kan du tage uddannelsen på halvandet år.

Adgang

Målgruppen er i egu-loven beskrevet som unge under 30 år, der bor i kommunen, ikke er under uddannelse, herunder i produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse og ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Du kan henvende dig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

En uddannelsesplan er første skridt

Før du kan begynde, skal du have lavet en uddannelsesplan, hvori der står, hvor uddannelsen skal foregå, og hvad den skal indeholde. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i eller den skole, der tilrettelægger din uddannelse.

"Sæt skub i egu!"

I samarbejde med KL sætter ministeriet skub i erhvervsgrunduddannelsen (egu) med projektet "Sæt skub i egu!" 

Læs mere om projektet

Læs effektanalysen af egu

Læs artiklen: Individuel ungdomsuddannelse styrker unge på arbejdsmarkedet

Omlægning af finansieringsmodellen

Fra 1. juli 2009 blev finansieringsmodellen for egu omlagt til en delvis refusionsordning, hvorefter den enkelte kommune modtager et aktivitetsafhængigt tilskud, svarende til kommunens faktiske antal egu-elever og udgifter hertil.

Alle udgifter til undervisning og skoleydelse i forbindelse med tilbud på værkstedsskoler, der erstatter egentlige praktikforløb, omfattes ikke af refusionsordningen.

Læs orienteringsbrevet til kommunerne om omlægningen

Læs hjemmel og baggrund for omlægningen

Find indberetningsskema og en vejledning til udfyldelse af skemaet

Spørgsmål og svar

Se alle
Luk alle
 • Erhvervsgrunduddannelsen - egu

  • Vil egu-elever efter gennemført egu kunne optages på eud alene i kraft af deres gennemførte egu?

   Nej, egu-elever vil efter gennemført egu være underlagt de almindelige optagelseskrav til eud. Efter eventuel optagelse til eud skal skolen gennemføre en kompetencevurdering, der indgår i grundlaget for udarbejdelsen af uddannelsesplanen med hensyn til beslutninger om grundforløbets indhold og eventuel godskrivning af dele af grundforløbet.

  • Vil egu-elever fortsat have adgang til dele af grundforløb i eud efter reformens ikrafttrædelse, eller skal de opfylde de almindelige betingelser for optag på grundforløbet?

   Egu-elever skal ikke opfylde betingelserne for optag i eud. Egu-elever optages ikke som eud-elever, men er egu-elever der skal gennemføre dele af fx et grundforløb i overensstemmelse med deres uddannelsesplan.