Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Velkommen til undervisning og uddannelse

Under områderne finder du information om indhold og fag, prøver og eksamen, lovgivning og meget mere.
Du kan også læse om vejledning, puljer, støtteordninger, og andre tværgående emner.

Folkeskolen

Folkeskolen er den offentlige grundskole. Folkeskolen drives af kommunalbestyrelserne inden for lovgivningens rammer.

Frie grundskoler

Frie grundskoler er et alternativ til folkeskolen. Mål og planer for undervisningen kan tilpasses skolens værdigrundlag.

Fritidstilbud

Fritidshjem og klubtilbud efter dagtilbudsloven er en del af kommunens tilbud til børn og unge efter skolestart.

Gymnasiale uddannelser

Uddannelserne forbereder unge til videregående uddannelser. Der er fire gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx og hf.

Erhvervsuddannelse
- eud/eux/euv

Erhvervsuddannelserne har tre spor: for unge (eud), for voksne (euv) og som kombination med gymnasial eksamen (eux).

Anden uddannelse

Efterskoler og frie fagskoler, kommunale tilbud, erhvervsrettede uddannelser og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Voksenuddannelser

Forberedende undervisning, specialundervisning, almen og erhvervsrettet voksenuddannelse samt arbejdsmarkedsuddannelser.

Vejledning

Vejledning om uddannelse og job fra grundskole til ungdomsuddannelse, voksenuddannelse og videregående uddannelse.

På tværs af uddannelser

Om puljer, støttemuligheder, karakterer, uddannelsessystemet og institutioner, der tilbyder undervisning og uddannelse.