Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Statistik om arbejdsmarkeds-uddannelserne - AMU

Opgørelse af AMU-aktiviteten til og med 2. kvartal 2016.

AMU-aktiviteten er nu opgjort til og med 2. kvartal 2016

I tabellerne i databanken er AMU-aktiviteten beskrevet som enten årselever, elevuger, kursister eller personer. Tabellerne viser AMU-aktiviteten fordelt på efteruddannelsesudvalg eller godkendt institution samt afslutningsart og certifikat.

Tabellerne giver mulighed for at opdele efteruddannelsesudvalgene på fag samt for kalenderår på kvartaler/måneder. Der er også mulighed for at lave udtræk på køn, alder og herkomst.

Offentliggørelse af data for 3. kvartal 2016

Offentliggørelse af data for 3. kvartal 2016 forventes at ske i januar 2017.

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side