Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer

Den socioøkonomiske reference viser, hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne.

Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret afgangsprøverne. Socioøkonomisk refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer.

Se grundskolekarakterer og socioøkonomiske referencer for de enkelte skoler fordelt på fag

Tager højde for elevernes baggrundsforhold

Den socioøkonomiske reference bliver beregnet ud fra skolens elevgrundlag. I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel køn, etnisk oprindelse samt forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på.

Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold og ved at sammenligne skolens faktiske karakterer hermed kan der fås et billede af, hvorvidt skolens elever har klaret afgangsprøverne bedre eller dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold.

Beregnet for 9. kl prøvekarakterer

De socioøkonomiske referencer er beregnet for samtlige grundskoler undtaget specialskoler, som havde 9. kl. prøvekarakterer for mindst 5 elever. Beregningen er dels sket i hvert prøve-fag/prøvedisciplin og dels for et gennemsnit af de bundne prøvefagskarakterer (ekskl. dansk orden).

Beregningerne er nu opdateret for prøvetermin 2015/2016. Endvidere er der foretaget en samlet beregning for de tilhørende 3-årige perioder.

Resultater for skoleåret 2015/2016

For skoleåret 2015/2016 er der beregnet karaktergennemsnit og socioøkonomiske referencer for 1364 institutioner. For et gennemsnit af de bundne prøvefag har 7,1 % af institutionerne et karaktergennemsnit, der ligger statistisk signifikant under deres socioøkonomiske reference, mens 6,9 % af institutionerne har et karaktergennemsnit, der ligger statistisk signifikant over referencen.

Andel af institutioner med et karaktergennemsnit der er statistisk signifikant under (Under ref.), ikke statistisk signifikant forskellig fra (ingen afvigelse) eller statistisk signifikant over (Over ref.) den socioøkonomiske reference.

Bundne prøvefag 

Under ref.
(%)

Ingen afvigelse
(%)

Over ref.
(%)

Dansk Læsning 6,1 87,0 6,9
Mundtlig 4,9
90,0 5,1
Retskrivning 11,3 76,2 12,5
Skriftlig 14,2 70,8 15,0
Engelsk Mundtlig 4,3 92,4 3,3
Fysik/kemi Praktisk/mundtlig 10,1 80,5 9,4
Matematik Problemløsning 13,1 74,8 12,2
Færdigheder 10,2 80,1 9,7
Gennemsnit 7,1 86,0 6,9

Læs hele notatet De socioøkonomiske referencer for grundskolekarakterer 2016 (pdf)

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side