Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Karakterer i grundskolen

Se antal prøvekarakterer og karaktergennemsnit i de bundne prøver for prøveterminen maj/juni 2016.

Alle elever skal på 9. klassetrin aflægge en række bundne prøver samt to prøver, som findes ved udtræk.

De bundne prøver består af: skriftlig dansk (delprøverne læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling), mundtlig dansk, skriftlig matematik (delprøverne matematik med hjælpemidler og matematik uden hjælpemidler), engelsk (mundtlig) og fysik/kemi (praktisk/mundtlig) eller fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi (praktisk/mundtlig).

Udtræksprøverne består af: matematik (mundtlig), engelsk (skriftlig), tysk (skriftlig og mundtlig), fransk (skriftlig og mundtlig), biologi (skriftlig), geografi (skriftlig), historie (mundtlig), samfundsfag (mundtlig), kristendomskundskab (mundtlig), idræt (praktisk/mundtlig).

Herudover kan eleverne vælge at aflægge prøve i en række frivillige valgfag.

Samlet karaktergennemsnit i de bundne prøver

Elever fra frie grundskoler opnår det højeste karaktergennemsnit i de bundne prøver. Ved folkeskolens afgangsprøver maj/juni 2016 opnåede elever fra frie grundskoler et karaktergennemsnit på 7,8, mens elever fra folkeskoler opnåede et karaktergennemsnit på 7,1.

Samlet karaktergennemsnit i de bundne prøver, 9. klasse, fordelt på skoletyper (ekskl. privatister og specialklasseelever), 2011/2012-2015/2016:

Note: Elever i folkeskoler, frie grundskoler, efterskoler og kommunale ungdomsskoler indgår. Specialklasseelever og privatister indgår ikke. I beregningen af elevernes samlede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag indgår kun elever, som har aflagt mindst 4 ud af 8 prøver.

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Læs mere

Læs hele notatet

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2011/2012 - 2015/2016 (pdf)

Vil du vide mere?

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings datavarehus, hvor du kan finde en række rapporter på kommune- og skoleniveau.

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side