Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Praktikpladsstatistik

Praktikpladsstatistikken offentliggøres hver måned.

De seneste tendenser for maj 2016 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo maj 2015 og 2016:

  Maj 2015
Maj 2016

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 72.312 67.103 -7 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 1.346 854 -37 %
Elever i skolepraktik 7.080 7.075 0 %
Elever i gang med et hovedforløb 80.738 75.032 -7 %

 Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio juni 2016.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af maj 2016 viser, at:

 • 75.032 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 7 pct. sammen-lignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 5.882 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.973 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er henholdsvis en stigning på 11 pct. og et fald på 7 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo maj viser, at:

 • 67.103 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 7 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 854 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 37 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 7.075 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er til-svarende niveau som samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 43.378 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 3 pct. sammenlignet med tilsvarende periode året før.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 801 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 42 pct. i forhold til samme periode året før.
 • Nytilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 8.910 elever. Det er en stigning på 4 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Læs hele praktikpladsstatistikken for maj 2016 (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Næste offentliggørelse

Praktikpladsstatistikken for juni 2016 offentliggøres i slutningen af august 2016.

Årsstatistik 2014

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2014" (pdf)

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side