Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Praktikpladsstatistik

Praktikpladsstatistikken offentliggøres hver måned.

De seneste tendenser for april 2016 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo april 2015 og 2016:

  Opgjort april 2015
Opgjort april 2016

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 72.099 67.841 -6 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 1.405 941 -33 %
Elever i skolepraktik 7.265 7.356 1 %
Elever i gang med et hovedforløb 80.769 76.138 -6 %

 Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio april 2016.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af april 2016 viser, at:

 • 76.138 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 6 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.755 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 1.889 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er et fald på henholdsvis 20 procent og 4 procent i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

 • 67.841 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 6 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 941 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 33 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 7.356 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er en stigning på 1 procent i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 42.834 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 4 pct. sammenlignet med tilsvarende periode året før.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 825 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 41 pct. i forhold til samme periode året før.
 • Nytilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 8.917 elever. Det er en stigning på 5 pct. i forhold til samme periode sidste år.
   

Læs hele praktikpladsstatistikken for april 2016 (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Næste offentliggørelse

Praktikpladsstatistikken for maj 2016 offentliggøres i slutningen af august 2016.

Årsstatistik 2014

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2014" (pdf)

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side