Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Praktikpladsstatistik

Praktikpladsstatistikken offentliggøres hver måned.

De seneste tendenser for marts 2016 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo marts 2015 og 2016:

  Opgjort marts 2015
Opgjort marts 2016

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 71.691 67.680 -6 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 1.386 1.164 -16 %
Elever i skolepraktik 7.204 7.807 8 %
Elever i gang med et hovedforløb 80.281 76.651 -5 %

 Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio april 2016.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af marts 2016 viser, at:

 • 76.651 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 5 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 3.641 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 2.275 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er et fald på henholdsvis 26 procent og 11 procent i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

 • 67.680 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 6 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 1.164 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 16 procent i forhold til samme måned sidste år.
 • 7.807 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er en stigning på 8 procent i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 43.173 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 2 procent sammenlignet med tilsvarende periode året før.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 934 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 31 procent i forhold til samme periode året før.
 • Nytilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 9.424 elever. Det er en stigning på 12 procent i forhold til samme periode sidste år.

Læs hele praktikpladsstatistikken for marts 2016 (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Næste offentliggørelse

Praktikpladsstatistikken for april 2016 offentliggøres i slutningen af juni 2016.

Årsstatistik 2013

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2013" (pdf)

Bemærk venligst rettelse til figur 2.17 og 2.18 i forhold til tidligere version.

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side