Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Praktikpladsstatistik

Praktikpladsstatistikken offentliggøres hver måned.

De seneste tendenser for juli 2016 er beskrevet her på siden, mens der henvises til månedsnotaterne for beskrivelse af udviklingen i de øvrige måneder.

Uddannelsesaftaler, erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik samt skolepraktik (bestand) ultimo juli 2015 og 2016:

  Juli 2015
Juli 2016

Ændring

Elever med uddannelsesaftale 71.393 62.451 -13 %
Elever i uddannelser uden virksomhedspraktik 1.237 615 -50 %
Elever i skolepraktik 8.496 9.687 14 %
Elever i gang med et hovedforløb 81.126 72.753 -10 %

Kilde: Styrelsen for It og Læring. Udtrækstidspunkt medio august 2016.

Nøgletal

Praktikpladssituationen inden for erhvervsuddannelserne ved udgangen af juli 2016 viser, at:

 • 72.753 elever er i gang med et hovedforløb. Det er et fald på 10 pct. sammenlignet med tilsvarende måned sidste år.
 • På baggrund af skolernes registreringer er det opgjort, at der samlet set er 4.674 elever, der aktivt søger praktikplads. Af disse er 4.136 elever søgende med et afsluttet grundforløb. Det er en stigning på henholdsvis 14 pct. og 21 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Elever i hovedforløb

Elever i gang med et hovedforløb er elever med uddannelsesaftale, elever i uddannelser uden virksomhedspraktik og elever i skolepraktik. En opgørelse af elever i gang med et hovedforløb ultimo maj viser, at:

 • 62.451 elever har en uddannelsesaftale. Det er et fald på 13 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 615 elever er i gang med en uddannelse, der gennemføres uden virksomhedspraktik. Det er et fald på 50 pct. i forhold til samme måned sidste år.
 • 9.687 elever er i gang med en uddannelse med brug af skolepraktik. Det er en stigning på 14 pct. i forhold til samme måned sidste år.

Udviklingen i uddannelsesaftaler, skolepraktik og uddannelser uden virksomhedspraktik

 • De seneste 12 måneder er der indgået 42.726 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 7 pct. sammenlignet med tilsvarende periode året før.
 • De seneste 12 måneder er der optaget 730 elever i uddannelser uden praktik i en virksomhed, hvilket er et fald på 49 pct. i forhold til samme periode året før.
 • Nytilgangen til skolepraktik de seneste 12 måneder er på 9.998 elever. Det er en stigning på 10 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Læs hele praktikpladsstatistikken for juli 2016 (pdf)

Kontakt

Har du spørgsmål om uddannelsesstatistik,
kan du kontakte:

uddannelsesstatistik@stil.dk
tlf.nr.: 3587 8300

Næste offentliggørelse

Praktikpladsstatistikken for august 2016 offentliggøres i slutningen af oktober 2016.

Årsstatistik 2014

Årsstatistikken har fokus på de langsigtede udviklingstendenser og strukturelle forhold på praktikpladsområdet.

Læs "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2014" (pdf)

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side