Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Unge hjælper unge

- ideer til ungementorordningen i erhvervsuddannelserne

Uddannelse af lærere/tovholdere i ungementorordningen

Nogle skoler har igangsat uddannelse af kommende tovholdere og lærere for at klæde dem på til at arbejde med mentorordningen. Flere steder har man erfaret, at ordningen med en enkelt tovholder – oftest en ildsjæl – er for sårbar til at implementere. Der skal flere personer i spil, tæt på eleverne og tæt på kollegaerne.

Selandia har tilbudt samtlige klasselærere et firetimers kursus for at understøtte deres klassementorordning, en ordning der bygger på at skabe en gammeldags fællesskabsfølelse og tagen hånd om hinanden i hele klassen, i team eller i par. Kursets formål er at hjælpe lærerne med metoder og værktøjer til at skabe et positivt læringsmiljø, hvor eleverne synes, det er sjovt og givtigt at hjælpe andre elever. I bilag 8 ses forsiden til kursusprogrammet.

Tech College Aalborg har tilbudt 14 nye tovholdere et mentorkursus, og på mange handelsskoler sendes lærere på kursus og uddannes i forskellige metoder.

Undervisningsministeriet og Nationalt Center for Erhvervspædagogik har som led i ungementorprojektet udbudt et todages kursus for nuværende og kommende tovholdere. Kursets formål er at arbejde med mentor- og menteeroller, kommunikation, etik m.m. og at få spredt de gode erfaringer, der er indhøstet på de deltagende skoler.