Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Unge hjælper unge

- ideer til ungementorordningen i erhvervsuddannelserne

Det gode match mellem mentor og mentee

Størstedelen af erhvervsskolerne bruger tovholderen som den, der matcher mentorer og mentee’er. Det er en funktion, der kræver nærhed, tryghed og tillid, og derfor er det vigtigt, at en tovholder færdes blandt elever og kollegaer og opbygger et godt kendskab til personernes ressourcer og behov.

På store skoler med mange adresser er man gået fra en central tovholder til flere decentralt placerede personer tæt på eleverne. Det gælder for eksempel Tech College Aalborg og CPH West, der på den måde forventer at få bedre gang i “Unge hjælper unge”-ordningen. Der er dog stadigvæk en projektansvarlig tovholder.

På nogle skoler har man udarbejdet et skema til afklaring af såvel mentorers som mentee’ers tidligere skolegang, deres styrker og svagheder, deres fritidsinteresser, forventninger til mentorordningen m.m. (se bilag 4).

På baggrund af skemaet og en første uformel samtale med såvel mentor som mentee matcher tovholderen de elever, der passer sammen, og de introduceres for hinanden under hyggelige former. Nogle skoler bruger en kontrakt for, hvad mentorskabet indebærer, og hvornår det skal afsluttes (se bilag 1).

Tovholderen følger parrene tæt i starten og kan kontaktes løbende.

Fungerer matchet ikke, kan man genmatche med en anden person eller henvise til professionelle instanser.

Fra Odense Tekniske Skoles pjece til buddy’er – se bilag 2

Det er ikke buddy’ens ansvar

  • at takle psykiske og alvorlige personlige problemer. Ved sådanne problemer kontakter buddy’en tovholderne, som vil henvise eleven til den rette instans.
  • at lave mentee’ens lektier og rapporter. Buddy’en må gerne spørge ind til, hvordan det går med det faglige og komme med gode råd.
  • at overtage ansvaret for mentee’ens eventuelle forsømmelser og problemer. Buddy’en må gerne spørge ind til forsømmelser og problemer og give gode råd.