Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Internationalisering i fremgang på erhvervsskolerne

[02.03.2012]

Internationalisering er på dagsordenen og prioriteres på langt de fleste erhvervsskoler. Det viser en ny rapport.

Ni ud af ti erhvervsskoler har udarbejdet en strategi for internationalisering. Og tendensen er, at skolernes internationale engagement og aktiviteter er stigende. Det viser en ny rapport fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Fokus på international mobilitet, skolesamarbejde og netværk

Der er ifølge rapporten flere grunde til, at skolerne deltager i det internationale arbejde. Både elever og lærere opnår internationale kompetencer ved et udlandsophold. Samarbejdet med udenlandske skoler giver mulighed for ny faglig og pædagogisk inspiration samt gode kontakter og netværk i udlandet. Og på den måde bliver elev- og lærermobiliteten understøttet, ligesom der bliver samarbejdet med udenlandske virksomheder om praktikophold.

Så mange elever som muligt skal have tilbuddet om at deltage i internationalt arbejde.

En afgørende forudsætning for skolernes medvirken er økonomisk støtte gennem forskellige programmer og ordninger i deres aktiviteter med mobilitet og skolesamarbejde.

Christine Antorini glæder sig over erhvervsskolernes prioritering af internationalisering.

”Jeg er glad for, at erhvervsskolerne prioriterer elevernes muligheder for at opnå internationale kompetencer, for eksempel gennem praktikforløb i andre lande. Internationalt arbejde medvirker positivt til at udveksle erfaringer, og så giver det den enkelte elev en masse personlige erfaringer, som kan bruges resten af livet. Så mange elever som muligt skal have tilbuddet om at deltage i internationalt arbejde. Derfor er jeg også glad for, at EU’s kommende uddannelsesprogram Erasmus for Alle lægger op til at styrke uddannelsesmobiliteten – også i forhold til praktikophold i erhvervsuddannelserne,” siger Christine Antorini.

Om undersøgelsen

I 2011 undersøgte Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (tidligere Styrelsen for International Uddannelse), hvordan erhvervsskolerne sikrer den internationale dimension i erhvervsuddannelserne.

Undersøgelsen fokuserer på skolernes internationale arbejde i forhold til strategi, organisering og aktiviteter. Skolerne er blevet bedt om at vurdere de barrierer og begrænsninger, der kan være for den internationale mobilitet og for internationalisering i bredere forstand både med hensyn til holdninger, ressourcer og praktiske forhold. Endelig forholder rapporten sig til, hvordan skolerne vurderer de opnåede resultater.

Kontakt

  • Henrik Saxtorph
    Fuldmægtig
    Departementet
    hesax1@uvm.dk
    Tlf. 3392 5085