Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Mandatområde uddannelse

Education for all er blandt UNESCO’s initiativer på uddannelsesområde.

Bøger foran tavle

UNESCO´s sektor for uddannelse favner bredt: fra før-skole til videregående uddannelse, erhvervsuddannelser, uformel uddannelse, læreres uddannelse, fysiske uddannelser og sport, uddannelse i krisesituationer, fred og menneskerettigheder.

UNESCO´s hovedfokus er det internationale initiativ Education for All, som UNESCO er koordinator for. Education for All skal ses i sammenhæng med FN´s to tiår for henholdsvis evnen til at læse og skrive (2003-2012) og uddannelse for bæredygtig udvikling (2005-2014), som UNESCO også er international koordinator for.

Associated Schools Project (ASP)

UNESCO etablerede i 1953 et ASP netværk, som i dag tæller mere end 7.500 institutioner i 175 lande, heraf 31 danske skoler.

Formålet med netværket er at få børn og unge til aktivt at deltage i styrkelsen af international for-ståelse, demokrati og tolerance.

Skolerne opfordres til at samarbejde med andre medlemsskoler på nationalt, regionalt eller interna-tionalt niveau om at udvikle projekter, der i sit fundament bygger på fredsskabende virksomhed.

Du kan læse mere om ASP-netværket på UNESCO's hjemmeside og om danske ASP-netværk.

  • Currently {0:f} stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side