Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Spørgsmål og svar om UNESCO

Her på siden har vi samlet ofte stillede spørgsmål og svar om UNESCO.

 • Internationalt

  • Erklæringer og konventioner

   • Hvor finder man Salamanca-erklæringen?

    Salamanca-erklæringen er en tekst om principper, politik og praksis for specialundervisning (undervisning af børn med særlige behov).

    Erklæringen blev vedtaget på verdenskonferencen i Salamanca om specialundervisning i juni 1994. Konferencen blev til i et samarbejde mellem den spanske regering og UNESCO og samlede uddannelseseksperter og politikere fra hele verden, FN og NGO'er. Salamanca-erklæringen kan findes på UNESCOs hjemmeside.

   • Hvad er verdensarv?

    UNESCO´s medlemslande vedtog konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv i 1972. Baggrunden var, at arkæologiske mindesmærker og naturområder i øget grad var i fare for at blive ødelagt af krig, naturkatastrofer, forurening, turisme eller ganske enkelt forfald. Verdensarvskonventionen opfordrer derfor alle lande til at fremme beskyttelsen af kultur- og naturarv af lokal eller national betydning.

    Konventionen fik som mål at udpege og søge at bevare kultur- og naturarv, der har betydning for alle mennesker i verden, dvs. hele menneskehedens kultur- og naturarv. Kultur- og naturarv kan være monumenter, bygninger, byggerier, kulturlandskaber eller naturområder, f.eks. et bygningsværk, som repræsenterer et vigtigt historisk udviklingstrin, eller et naturfænom af enestående æstetisk eller videnskabelig betydning.

    Kultur- og naturarven kan være naturskabt, menneskeskabt eller skabt af mennesker og natur i fællesskab. Den internationale kultur- og naturarv samles på UNESCO´s Verden-sarvsliste. I Danmark er Kulturarvsstyrelsen ansvarlig for at fremlægge nye forslag til Verdensarvslisten. Danmark og Grønland har i alt fire emner på listen: Jelling højene, Roskilde Domkirke, Kronborg og Ilulissat Isfjord.

    UNESCO´s hjemmeside ses en præsentation af den samlede liste for fælles kultur- og naturarv
    Kulturarvsstyrelsens hjemmeside præsenteres de danske steder, som er indskrevet på verdensarvslisten.

  • UNESCO

   • Kan man søge arbejde i UNESCO?

    Ja. UNESCO opererer med flere forskellige stillingskategorier. På UNESCO´s hjemmeside opslås ledige stillinger og der gøres rede for de forskellige stillinger, ansøgningsprocedurer, elektronisk ansøgnings-formular og andre praktiske spørgsmål. UNESCO´s ansættelsesportal.

   • Kan man søge praktik i UNESCO?

    Ja. Det er muligt at søge om at komme i praktik i UNESCO´s hovedkvarter i mellem en og fire måneder. Der gøres opmærksom på, at disse stillinger er ulønnede.

    For at komme i betragtning til et praktikophold (internship), skal man have afsluttet mindst tre års fuld-tidsstudium på universitetsniveau og man skal være flydende i skrift og tale i enten engelsk eller fransk. Ansøgningsblanket til Internship-stillinger findes på UNESCO´s hjemmeside.

   • Kan man søge praktik på den danske UNESCO-delegation i Paris?

    Ja, man kan søge den danske UNESCO-delegation i Paris om at komme i praktik i seks måneder. Praktikopholdet er ulønnet, men under opholdet ydes et tilskud på 3000 d.kr. pr. måned til opholdsudgifter.

    Kontakt delegationen:

    tlf.: +33 1 45 68 29 30
    e-mail: dl.denmark@unesco.org

   • Kan man søge arbejde i Den danske UNESCO-nationalkommission?

    Nej. Undervisningsministeriet stiller et sekretariat til rådighed for Den danske UNESCO-nationalkommission. Sekretariatet er en del af Undervisningsministeriet og har derfor ingen selvstændig ansættelseskompetence, hvorfor nationalkommissionen ikke har mulighed for at ansætte praktikanter, studentermedhjælpere o.a.

  • Projektmidler

   • Hvad er forskellen på UNESCO og Den danske UNESCO-nationalkommission?

    UNESCO er FN´s særorganisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation – med hovedkontor i Paris. Den danske UNESCO-nationalkommission er ikke det samme som UNESCO; hvert af UNESCO´s medlemslande bør i hht. UNESCO´s forfatning nedsætte en nationalkommission, som skal være rådgivende for regeringen og være bindeled mellem UNESCO og det enkelte lands civil-samfund og regering.

  • UNESCO og Nationalkommissionen

   • Hvad er forskellen på UNESCO og Den danske UNESCO-nationalkommission?

    UNESCO er FN´s særorganisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation – med hovedkontor i Paris. Den danske UNESCO-nationalkommission er ikke det samme som UNESCO; hvert af UNESCO´s medlemslande bør i hht. UNESCO´s forfatning nedsætte en nationalkommission, som skal være rådgivende for regeringen og være bindeled mellem UNESCO og det enkelte lands civil-samfund og regering.

   • Sælger UNESCO julekort?

    Nej, det er UNICEF, som sælger julekort.

Har du spørgsmål?

Mangler du svar på et spørgsmål, er du velkommen til at skrive til uvm@uvm.dk.

Skriv "spørgsmål og svar til uvm.dk " i emnefeltet. Du vil få direkte svar på dit spørgsmål så hurtigt som muligt. Samtidig vil dit spørgsmål og svaret på det komme andre brugere af denne side til gavn.

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side