Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Europæiske aftaler om uddannelse

Bolognaprocessen, Københavnprocessen og Europa 2020-strategien er blandt de vigtigste europæiske aftaler for udviklingen af uddannelsesområdet i Europa.

Voksenundervisning i udlandet

Blandt de mest betydningsfulde europæiske aftaler om udviklingen af uddannelsesområdet i Europa er:

 • Bolognaprocessen
 • Københavnprocessen
 • Europa 2020-strategien.

Bolognaprocessen

Bolognaprocessen er betegnelsen for et samarbejde, som de europæiske undervisningsministre indledte i 1999.

Samarbejdet har de videregående uddannelser og erhvervsrettet grund- og voksenuddannelse som omdrejningspunkt.

Målet med Bologna-processen er, at Europa udvikler sig til et fælles område for videregående uddannelse, hvor de studerende frit kan bevæge sig over grænserne.

En anden vigtig målsætning er at gøre europæiske uddannelser attraktive for studerende fra andre verdensdele.

I alt deltager 47 lande i Bolognaprocessen.

Københavnprocessen

Københavnprocessen skal styrke det europæiske samarbejde inden for de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser.

Processen skal øge:

 • bevægelighed
 • viden om hinandens uddannelser
 • tværnational merit
 • anerkendelse og samarbejde om kvalitetssikring.

Europa 2020-strategien

Europa 2020-strategien er EU’s nye strategi for vækst og beskæftigelse.

Strategien blev vedtaget på Det Europæiske Råds topmøde den 17. juni 2010 og fungerer som efterfølgeren til Lissabon-strategien.

Læs arbejdsprogrammet Uddannelse og erhvervsuddannelse 2020, som skal sikre, at ambitionerne i Lissabon-strategien bliver indfriet.

Europa 2020-strategien har fem overordnede målsætninger.

Målsætningen for uddannelse er: ”At forbedre uddannelsesniveauerne, navnlig ved at sigte mod at re-ducere skolefrafaldet til mindre end 10 procent og ved at øge den andel af de 30-34-årige, der har af-sluttet en videregående eller tilsvarende uddannelse til mindst 40 procent.”

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om internationale uddannelsesprogrammer ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om nyhedsbrevet her

Arbejdsprogram

For at sikre, at ambitionerne i Lissabon-strategien nås, er arbejdsprogrammet "Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010" blevet udarbejdet.

 • Currently {0:f} stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Vurdér denne side

Vurdér denne side