Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget.

Om Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget.

Det danske mindretal i Sydslesvig

Det danske mindretal i Sydslesvig omfatter cirka 50.000 personer.

Medlemmer

Sydslesvigudvalgets fem medlemmer er udpeget af Folketinget.

Kalender

Sydslesvigudvalgets og de sydslesvigske foreningers aktiviteter er samlet i en begivenhedskalender.

Foreninger

Mindretallets foreninger driver en række dansksindede aktiviteter og institutioner.

Sekretariatet

Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål vedrørende Sydslesvigudvalget.

Regnskab og revision

Tilskudsmodtagere der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget skal aflægge årsregnskab for hele deres virksomhed.

Lovgrundlag

Sydslesvigudvalgets arbejde er hjemlet i Sydslesvigloven, der trådte i kraft den 1. april 2010.

Tilskudsordninger

Sydslesvigudvalget træffer afgørelse om tilskudsordninger.

Historisk baggrund

Sydslesvig og tilknytningen til Danmark år 800-1920.