Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Ordblindepakke er en succes

[26.02.2010]

VUC Nordjylland tilbyder som noget nyt et særligt forløb til voksne med ordblindhed. Og ifølge både kursister og undervisere er pakken en stor succes.

Ordblindeundervisningen foregår på små hold, og det giver læreren tid til den enkelte
Ordblindeundervisningen foregår på små hold, og det giver læreren tid til den enkelte.

På VUC Nordjylland har ordblinde mulighed for at følge et særligt intensivt forløb. Forløbet hedder ”Ordblindepakken”. Det består af ordblindeundervisning og undervisning i engelsk, edb og matematik, der tager hensyn til deltagernes forudsætninger.

Målet med ”Ordblindepakken” er blandt andet, at give ordblinde redskaber til at uddanne sig videre, hvis de ønsker det.

Derfor er der stor fokus på at gøre kursisterne i stand til at håndtere en computer og de forskellige it-redskaber, der kan støtte ordblinde i læse- og skriveprocessen. Og det har vist sig, at være den helt rette tilgang.

Krise motiverer til uddannelse

Siden kurset for ordblinde blev oprettet i august 2009, har VUC’s afdeling i Jammerbugten nemlig oplevet stigende interesse for tilbuddet.

Ifølge afdelingschef Jens Jørgen Guldberg Madsen, der er ansvarlig for ordblindeundervisningen, skyldes det først og fremmest, at mange ufaglærte ordblinde er blevet fyret under den økonomiske krise.

”Mange ordblinde har indset behovet for at få en uddannelse, og det får dem til at henvende sig til os,” forklarer Jens Jørgen Guldberg Madsen.

For flere af kursisterne på VUC Nordjylland, var det netop en fyreseddel, der havde motiveret dem til at gå i gang med kurset.

Nogle ønskede at bruge tiden som ledig til at blive bedre til at læse og skrive for at kunne komme videre i uddannelsessystemet. Andre kursister ville gerne lære at bruge internettet til informationssøgning og kommunikation via e-mail, sms eller Facebook.

Computeren er et vigtigt redskab i ordblindeudervisningen, fordi den kan hjælpe kuristerne til bedre at læse og skrive
Computeren er et vigtigt redskab i ordblindeudervisningen, fordi den kan hjælpe kuristerne til bedre at læse og skrive.

Kurser giver selvtillid

Kursisterne, der starter på forløbet ”Ordblindepakken”, har ikke altid positive oplevelser med sig fra folkeskolen. Ifølge ordblindelærer Grethe Johansen, er det først, når de dårlige erfaringer er bearbejdet, at de er klar til at begynde at lære noget. Derfor er der stort fokus på at give kursisterne tillid og tryghed til at lære.

For Grethe er det tydeligt, at eleverne har fået mere selvtillid og selvværd, mens de har fulgt kurset.

”De får mod til at fortælle, hvad de gerne vil lære; én vil gerne lære nutid og datid, mens en anden gerne vil lære at sætte punktummer.”

Med kun seks kursister på holdet, finder hun hurtigt ud, af hvilke behov den enkelte har og kan give dem den individuelle hjælp, de behøver.

Selvom alle kursisterne er ordblinde, er det vidt forskelligt, hvilke styrker og svagheder den enkelte har; én er god til at stave, mens en anden er god til computeren. Derfor har kursisterne på holdene stor glæde af hinanden.

”Skolen bliver til en bedre oplevelse, fordi vi hjælper hinanden og griner sammen af de fejl, vi laver,” fortæller en af kursisterne.

En forskel i livet

Kursisterne fra VUC Nordjylland er enige om, at Ordblindepakke-forløbet har betydet en forskel i deres liv.

For en af kursisterne, der har været en del af forløbet siden efteråret, har det betydet, at hun har fået motivationen og modet til at begynde på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen.

”Jeg er begyndt at drømme om at starte på uddannelse, fordi jeg har fået mere selvtillid,” fortæller hun glad, og fortsætter:

”Sådan havde jeg det ikke for et år siden.”

VUC Nordjylland tilbyder derfor også kursisterne fremadrettet uddannelsesvejledning, hvor de kan blive vejledt i forhold til deres ønsker.

Positiv oplevelse

Et hold medarbejdere fra Undervisningsministeriet har også besøgt VUC Nordjylland. For dem var besøget en positiv oplevelse.

”Vi fik indtryk af, at kursisterne lægger stor energi i undervisningen, og at undervisere og afdelingschefen brænder for området,” fortæller specialkonsulent Helle Mortensen.

Julie Kock, der er pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriet, glædede sig over, at ordblinde kan bruge tiden som arbejdsløse på at forbedre deres sproglige færdigheder og dermed deres fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet.

I den forbindelse var hun særligt glad for at se, at VUC bruger de nyeste teknologiske muligheder i undervisningen, så de ordblinde deltagere lærer at bruge den kompenserende teknologi, og dermed også rustes til at klare job, der kræver it-færdigheder.

”Før kurset kendte mange af deltagerne ikke til den hjælp, som it-redskaberne kan give dem til skrivning og læsning, så det er rigtig positivt, at de nu lærer at bruge dem.”

Fakta om "Ordblindepakken"
 • ”Ordblindepakken” består af et forløb med ordblindeundervisning og hensynstagende undervisning. For at kunne deltage i undervisningen skal kursisten tage en visitationstest, der giver et billede af skriftsproglige færdigheder.
 • Under forløbet er der løbende evalueringer i samarbejde med kursisten, og hvis der efter de 80 lektioner er behov for mere undervisning, overvejes muligheden for mere undervisning.

Fakta om ordblindhed
 • Ordblindhed eller dysleksi er vanskeligheder med at (lære at) læse og skrive som følge af langsom og upræcis omsætning af bogstaver til sproglyde.
 • 7 procent af voksne danskere opfatter sig selv som ordblinde.
 • Ordblindhed kan ikke helbredes, men ordblinde kan lære metoder til bedre at kunne læse og skrive. Blandt andet er der rigtig gode it-redskaber til at støtte både læse- og skriveprocessen.
 • Voksne med ordblindhed kan modtage gratis ordblindeundervisning.
 • Det er VUC, der har ansvaret for at udbyde ordblindeundervisning for voksne. Ordblindeundervsning for voksne også kan udbydes af VUC’s driftoverenskomstparter: for eksempel folkeoplysende foreninger, daghøjskoler, sprogcentre og private institutioner.

Kontakt

 • Helle Mortensen
  Specialkonsulent
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  hemor3@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5197

  Angående juridiske spørgsmål