Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

It styrker elevers engagement i de gymnasiale uddannelser

[27.11.2012]

Eleverne tager selv initiativ til at benytte nye medier i undervisningen og bliver mere engagerede af det. Det viser anden runde af et forskningsprojekt om anvendelse af it i de gymnasiale uddannelser.

Elever i de gymnasiale uddannelser er flittige og proaktive brugere af it i undervisningen. Det er med til at øge engagementet og giver eleverne flere kreative udtryksformer og kommunikations- og delingsværktøjer til brug i for eksempel gruppe- og projektarbejde.

Det er blandt konklusionerne af anden runde af et forsknings- og udviklingsprojekt, iværksat af Ministeriet for Børn og Undervisning for at udvikle pædagogiske it-anvendelser i de gymnasiale uddannelser.

Elevers medievirkelighed

Undersøgelsen tegner et klart billede af, at it har potentialet til at aktivere eleverne og styrke deres engagement. Online delingsværktøjer har især vist sig at have en positiv effekt på især gruppearbejde og deltagelsen i timerne og ofte på elevernes eget initiativ. Ifølge undersøgelsen styrkes elevernes engagement i undervisningen netop, når de får mulighed for at inddrage værktøjer fra deres egen medievirkelighed, også selv om det sker på bekostning af institutionelle værktøjer.

Forfatterne peger i rapporten generelt på, at it-værktøjerne giver eleverne mulighed for at bidrage gennem en ”flerhed af udtryksformer”, for eksempel i form af video, lyd og præsentationer.

Projekt om it i de gymnasiale uddannelser

Formålet med projektet er at bidrage til en kvalificering af den fortsatte didaktiske udvikling i de gymnasiale uddannelser.

Projektet har særlig fokus på:

 • nytænkning
 • inkluderende måder at organisere undervisningen på
 • variationsmuligheder
 • udvikling af undervisningsformer, undervisningsmaterialer og medier.

Kontakt

 • Anders Svejgaard Pors

  Anders Svejgaard Pors
  Chefkonsulent
  Departementet
  anpor1@uvm.dk
  Tlf. 3392  5159

 • Pressetelefon
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Tlf. 2240 0930

  (du kan ikke sende sms til pressetelefonen)