Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Flere timer bør gennemføres som planlagt

[23.06.2012]

Omkring 10 procent af timerne i folkeskolen bliver ikke gennemført som planlagt. Det vil børne- og undervisningsminister Christine Antorini tage op med kommunerne.

Skolerne er fortsat ikke gode nok til at gennemføre de planlagte undervisningstimer. En ny undersøgelse af omfanget af planlagte, gennemførte og aflyste undervisningstimer viser, at skolerne kun er blevet marginalt bedre til at gennemføre de planlagte timer siden 2010. Her blev der gennemført 90,7 procent af timerne som planlagt. I 2011 var antallet 91,2 procent.

Vi har en fælles udfordring på det her område, men det er kommunernes ansvar at sørge for, at skolerne har styr på timerne.

Der er således stadig omkring 10 procent af timerne, der ikke bliver gennemført som planlagt. Heraf er 8 procent af timerne vikarundervisningstimer, mens 0,7 procent af timerne er uden undervisning.

Der er store kommunale forskelle mellem, hvor mange timer skolerne gennemfører som planlagt. Der er kommuner, hvor 97 procent af timerne gennemføres som planlagt, og kommuner hvor det kun er 86 procent Samtidig aflyses 7,6 procent af specialundervisningen med støtte i hjemklassen og 7,9 procent af specialundervisningen uden for hjemklassen.

”Det er vigtigt, at kommunerne hjælper skolerne bedre på vej. Vi har en fælles udfordring på det her område, men det er kommunernes ansvar at sørge for, at skolerne har styr på timerne,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Den største enkeltårsag til, at timer må afholdes uden undervisning, er sygdom og barns første sygedag. Dernæst kommer lærernes efteruddannelse og kurser, som er årsag til gennemsnitlig 15 procent af den manglende undervisning.

”Her skal skolerne blive bedre. De bør ikke aflyse undervisningen på grund af efteruddannelse og kurser, for det kan ledelsen planlægge sig ud af,” siger Christine Antorini.

Christine Antorini vil tage undersøgelsens resultater op med KL’s formand og i forhandlingerne med folkeskoleforligskredsen i forbindelse med den kommende folkeskolereform.

Kontakt

 • Jacob Sten Jensen

  Jacob Sten Jensen
  Fuldmægtig
  Departementet
  jajen1@uvm.dk
  Tlf. 3392 5109