Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Jagten på de 95 procent

[12.02.2009]

95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Mentorordninger skal hjælpe med at nedbringe frafaldet. MENTOR company A/S har med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og lottomidler produceret en kortfilm om mentorordningen.

Jagten på de 95 procent

Filmen ”Jagten på de 95 pct. – gennem brug af mentorordninger” skal synliggøre skolernes og virksomhedernes muligheder for at nedbringe frafaldet gennem uddannelse af mentorer.

Der findes flere forskellige typer mentorer, og mentorordningen kan med fordel benyttes i folkeskolen, på ungdomsuddannelsesinstitutioner og på arbejdspladser. Resultaterne peger på, at mentorordningen i høj grad medvirker til at mindske frafaldet blandt de unge i uddannelsessystemet. Frafaldet blev halveret på flere af de steder, som benyttede sig af ordningen.

En god mentor skal altid kunne se de unges stærke sider. Mentorordningen er derfor et redskab, som skal bruges med omtanke. Som mentor skal man have overskud, være lyttende og åben over for den unges verdensbillede.

MENTOR company A/S har specialiseret sig i at uddanne mentorer på folkeskoler, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Filmens målgruppe er skoleledere og arbejdsgivere, som kan have interesse i at uddanne mentorer.

Kontakt

 • Natallia H. Stegler

  Natallia H. Stegler
  Ekspeditionssekretær
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  nahst1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392  7719

Bestil filmen gratis

Et gratis eksemplar af filmen kan bestilles hos:

MENTOR company A/S