Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Inspirationsdag om fremtidens dagtilbud

[28.02.2012]

Task Force om Fremtidens Dagtilbud afholdt torsdag den 23. februar en inspirationsdag for forskere, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter på dagtilbudsområdet. Målet var at få inspiration og viden som supplement til det, som task forcens medlemmer har observeret på dagtilbudsbesøg over hele landet.

 

Vi har for første gang et samlet Ministerium for Børn og Undervisning, og hele pointen med det er at se sammenhængene i børnenes liv.

Task Force om Fremtidens Dagtilbud har til formål at finde og udbrede kendskabet til gode og innovative måder at arbejde med læring og inklusion på i dagtilbud. Task forcens medlemmer har derfor været på besøg i en række dagtilbud over hele landet for at opleve eksempler på særlige indsatser.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har for nylig været på dagtilbudsbesøg sammen med Task Force om Fremtidens Dagtilbud. Hun glæder sig over, at den nye ministerielle struktur giver mulighed for at skabe et sammenhængende arbejde med børnenes udvikling:

”Vi har for første gang et samlet Ministerium for Børn og Undervisning, og hele pointen med det er at se sammenhængene i børnenes liv. Dermed tænker vi på, hvordan vi får det gode børneliv, hvor man leger, lærer og udvikler sig.”

På inspirationsdagen understregede Christine Antorini vigtigheden af task forcens arbejde, der blandt andet er at få sat diskussionen om indholdet i dagtilbuddene på dagsordenen:

”Task Force om Fremtidens Dagtilbud skal give et godt indspil i forhold til den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet. Her er det vigtigt ikke at hænge fast i forskellige elementer, der betragtes som modsætninger, for eksempel leg og læring. Leg og læring er hinandens forudsætninger. Det vigtige er, at der er dygtige voksne, som med udgangspunkt i børnene har en klar pædagogisk vision for, hvor man skal hen,” sagde Christine Antorini og sluttede af med at nævne god ledelsesstruktur og forældreinddragelse som andre gode værktøjer for arbejdet i institutionerne.

Christine Antorini

Det gode eksempel

Laust Joen Jakobsen, rektor for professionshøjskolen UCC og medlem af task forcen, supplerede:

”Når Task Force om Fremtidens Dagtilbud har været ude at besøge institutioner og dagpleje, ser vi, at der er nogle ting, der gør en forskel. Det er, om man har en strategi for, hvad man vil, om man har en god ledelse, om man arbejder med kompetenceudvikling, og om man har forældreinddragelse.”

Han understregede samtidig, at Task Force om Fremtidens Dagtilbud ikke laver forskning eller forsøger at skabe en facitliste for, hvordan man bør arbejde i dagtilbuddene, men at task forcen søger det gode eksempel for at inspirere.

Tale under inspirationsdagen

Mange indspark

Efterfølgende blev der givet yderligere tre oplæg. Irene Davidsen, medlem af task forcen og leder af Børnehuset Ørnebo i Ishøj, talte om task forcens erfaringer med ledelse.

Irene Videbæk Bendtsen, institutionsleder for Børnehuset Valhalla i Skoven i Ballerup, talte om læring blandt børnene, personalet og på ledelsesplan.

Maj-Britt Nystrøm fra Konkylien i København Ø fortalte om, hvordan institutionen arbejdede med inklusion, der blandt andet bestod i, at alle børn, med og uden særlige behov, var sammen på stuerne og havde fælles aktiviteter.

Oplæggene mundede ud i en åben debat og tre workshopper, hvor deltagerne producerede ti punkter pr. workshop om, hvad der er det vigtigste i forhold til at skabe inklusion og læring, til yderligere inspiration for Task Force om Fremtidens Dagtilbud, som afslutter sit arbejde med en rapport i slutningen af maj 2012.