Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Administration af uddannelsesinstitutioner

Her finder du redskaber til ledere og administratorer primært for selvejende institutioner.
Du kan læse om tilskud og taxametersystemet, regnskab, løn, forsikring og andre administrative emner i forbindelse med at lede og drive uddannelsesinstitutioner.

Tilskud til institutioner

Instrukser og indberetningsskemaer for taxameter og andre tilskud til selvejende institutioner.

Regnskab og revision

Årsrapporter, regnskabsaflæggelse og revisorerklæringer for de forskellige institutionstyper.

Takstkatalog og finanslov

Finansloven fastlægger rammer for ministeriets takster for tilskud til uddannelsesinstitutionerne.

Drift af institutioner

Effektiv drift, indkøb, Statens selvforsikring, kantinedrift og tidligere ydede statslån.

Løn og ansættelse

Om løn, arbejdstid, personalegoder, kompetencefonden og overenskomster for institutionerne.

Bestyrelse og ledelse

Om bestyrelsens arbejde og ansvar, ledelsens opgaver og vedtægter på uddannelsesinstitutioner.

Bygninger og ejendomme

Ejendomsforhold og finansiering for frie skoler og for statsfinansierede, selvejende institutioner.

Ny minister

Merete Riisager er ny undervisningsminister.

Spørgsmål og svar

Se spørgsmål og svar om blandt andet finanslov, tilskud, tilsyn, regnskab m.m.