Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Instrukser om tilskud

Tilskudsadministration til de selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. er på de fleste områder elektronisk via system-til-system indberetninger eller indberetninger via Indberetningsportalen.

Regler for tilskud

Reglerne for tilskudsudbetaling til institutionerne er fastlagt i institutionslovgivningen for de enkelte institutionsområder. Udgangspunktet for tilskud er den faktiske aktivitet på uddannelserne.

Tilskudsinstrukser

Ministeriet har derfor udarbejdet tilskudsinstrukser, hvor der er fastsat vilkår for beregning og udbetaling af tilskud fra ministeriet. Endvidere opgørelse og indberetning af aktivitet for de enkelte uddannelsesområder samt øvrige procedurer i forbindelse med administrationen af tilskud. Se nærmere i boksen i højre side.

Som hovedregel skal der indsendes en revisorerklæring til ministeriet omkring den faktiske aktivitet på de enkelte uddannelser.

Indberetningsportal

Institutioner, der ikke indberetter via institutionsvendte systemer så som EASY-A og SIS m.fl. kan i stedet for indberette via Indberetningsportalen. På denne portal kan institutionerne også hente deres tilskudsbreve.