Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Betalingsloven

Find information om reglerne i betalingsloven for kommunernes og andre aktørers betaling for uddannelse.

Tilmeldingsblanketter

Tilmeldingsblanket til brug for tilmelding fra kommunen (pdf) (word)

Tilmeldingsblanket til brug for tilmelding fra andre aktører (pdf) (word)

Om betalingsloven

Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale for tilskud, som uddannelsesinstitutionen ville have fået fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, hvis personen ikke havde været omfattet af betalingsloven.

Oversigt over rekvirenttyper for personer, der er omfattet af betalingsloven findes her:

Oversigt over rekvirenttyper (pdf)

Henvisning til andre aktører

Kommunerne kan henvise til en såkaldt ”anden aktør”, der så står for tilmeldingen.

”Andre aktører” er en betegnelse for andre end jobcentret selv, der løser opgaver for jobcentret for at skaffe beskæftigelse til ledige.

Det er de enkelte jobcentre, der håndterer anden aktør.

Ledige dagpengemodtagere, der på egen hånd deltager i uddannelse

Kommunalbestyrelsens betalingsforpligtelse efter betalingsloven omfatter ikke ledige dagpengemodtagere, der på egen hånd deltager i uddannelse efter § 62 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 (pdf)

Modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp, der på egen hånd deltager i uddannelse

Kommunalbestyrelsens betalingsforpligtelse efter betalingsloven omfatter ikke modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp, der på egen hånd deltager i undervisningen som beskrevet i dokumenterne nedenfor.

Brev til Folkehøjskolernes Forening i Danmark angående Betalingsloven og Kontanthjælpsmodtagere

BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 607