Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Betalingsloven

Find information om reglerne i betalingsloven for kommunernes og andre aktørers betaling for uddannelse.

Undervisning af voksne

Tilmeldingsblanketter

Tilmeldingsblanket til brug for tilmelding fra kommunen (pdf) (word)

Tilmeldingsblanket til brug for tilmelding fra andre aktører (pdf) (word)

Om betalingsloven

Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale for:

 • Person, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret.
 • A-kasseforsikret ledig omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige.
 • A-kasseforsikret ledig omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige.
 • Kontanthjælpsmodtager eller integrationsydelsesmodtager omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller integrationsydelse, eller forrevalidend, der modtager kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, og er omfattet af § 2, nr. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Sygedagpengemodtager omfattet af § 2, nr. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge.
 • Fleksjobvisiteret og ledig omfattet af § 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som i medfør af § 73 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats deltager i uddannelse.
 • Person, der modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik, og er omfattet af § 2, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Person, der er omfattet af § 2, nr. 12, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, som er uddannelsesparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
 • Person, der er omfattet af § 2, nr. 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, som er aktivitetsparate, og som er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bortset fra integrationsydelsesmodtagere, som er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
 • Person, der er omfattet af § 2, nr. 14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som led i et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik.
 • Person, der er omfattet af kapitel 13 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 • Person, der er omfattet af kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er omfattet af lov om kontantydelse.

Betalingsloven betyder dermed, at kommunerne skal betale for tilskud, som uddannelsesinstitutionen ville have fået fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, hvis personen ikke havde været omfattet af betalingsloven.

Ledige dagpengemodtagere, der på egen hånd deltager i uddannelse efter § 62 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kommunalbestyrelsens betalingsforpligtelse efter betalingsloven omfatter ikke ledige dagpengemodtagere, der på egen hånd deltager i uddannelse efter § 62 a, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 (pdf)

Henvisning til andre aktører

Kommunerne kan henvise alle ovenstående grupper til en såkaldt ”anden aktør”, der så står for tilmeldingen.

”Andre aktører” er en betegnelse for andre end jobcentret selv, der løser opgaver for jobcentret for at skaffe beskæftigelse til ledige.

Det er de enkelte jobcentre der håndterer anden aktør.