Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Indkøb på uddannelsesinstitutionerne

Et effektivt indkøb af varer og tjenesteydelser på de selvejede institutioner sikrer det størst mulige økonomiske råderum til uddannelsesstedernes kerneopgaver.

Regler for indkøb og udbud

De selvejende uddannelsesinstitutioner (private som offentlige) har pligt til at sende sine indkøb i udbud, når værdien af et indkøb overstiger tærskelværdien for EU-udbud. For indkøb under tærskelværdien for EU-udbud skal det vurderes, om indkøbet skal ske efter udbudsloven eller efter forvaltningsretlige principper.

Tærskelværdierne 2016

Udbudsreglerne

Indkøb af bøger (pdf)

Vejledninger om udbud og kontraktstyring

Indkøbsaftaler hos Statens Indkøb og SKI

Institutionernes pligt til at gå i udbud bortfalder, når indkøbene foretages på indkøbsaftaler hos Statens Indkøb (Finansministeriet) og SKI (Staten og Kommunerens Indkøbsservice). Ved at anvende aftalerne opnås

 • Adgang til en bred vifte af varegrupper og tjenesteydelser af høj kvalitet.
 • Varer og tjenesteydelser til skarpe priser.
 • Færre omkostninger til administration ved udbud.

statensindkøb.dk

ski.dk

Oversigt over statens indkøbsaftaler (pdf)

Partnerskabet og Rådgivningsgruppen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) og SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) har siden 2008 arbejdet sammen i et partnerskab. Partnerskabets formål er at understøtte og inspirere de selvejende institutioner til fortsat udvikling og professionalisering af deres indkøb. Samarbejdet er formaliseret i en partnerskabsaftale. Siden 2012 har partnerskabet også omfattet Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). De selvejende institutioner leder arbejdet med at udmønte partnerskabsaftalen. Det sker via en styregruppe, Rådgivningsgruppen, hvis medlemmer er udpeget af de respektive institutions- og lederforeninger.

Rådgivningsgruppen træffer beslutninger om projekter og opgaver og prioriterer de ressourcer, som MBUL, UFM og SKI stiller til rådighed i forbindelse med arbejdet.

MBUL, UFM og SKI sekretariatsbetjener Rådgivningsgruppen og driver de projekter og indsatser, som iværksættes.

Se Rådgivningsgruppens medlemmer (pdf)

Det vil vi med partnerskabet (strategien)

Se planlagte aktiviteter for institutionerne

Administrative fællesskaber

En række uddannelsesinstitutioner (erhvervsskoler, almene gymnasier, VUCer, og SOSU-skoler) indgår i perioden 2009-2011 administrative fællesskaber, der også omfatter institutionernes indkøb.

Kontakt

 • Irene Pless

  Irene Pless
  Fuldmægtig
  Departementet
  irple1@uvm.dk
  Tlf. 3392  5548