Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.

Indkøb på uddannelsesinstitutionerne

Et effektivt indkøb af varer og tjenesteydelser på de selvejede institutioner sikrer det størst mulige økonomiske råderum til uddannelsesstedernes kerneopgaver.

Regler for indkøb og udbud

De selvejende uddannelsesinstitutioner (private som offentlige) har pligt til at sende sine indkøb i udbud, når værdien af et indkøb overstiger tærskelværdien for EU-udbud. For indkøb under tærskelværdien for EU-udbud skal det vurderes, om indkøbet skal ske efter udbudsloven eller efter forvaltningsretlige principper.

Tærskelværdierne 2016

Udbudsreglerne

Indkøb af bøger (pdf)

Vejledninger om udbud og kontraktstyring

Indkøbsaftaler hos Statens Indkøb og SKI

Institutionernes pligt til at gå i udbud bortfalder, når indkøbene foretages på indkøbsaftaler hos Statens Indkøb (Finansministeriet) og SKI (Staten og Kommunerens Indkøbsservice). Ved at anvende aftalerne opnås

 • Adgang til en bred vifte af varegrupper og tjenesteydelser af høj kvalitet.
 • Varer og tjenesteydelser til skarpe priser.
 • Færre omkostninger til administration ved udbud.

statensindkøb.dk

ski.dk

Oversigt over statens indkøbsaftaler (pdf)

Partnerskabet for Effektive Indkøb

Undervisningsministeriet (UVM) og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har siden 2008 arbejdet sammen i et partnerskab for effektive indkøb på de selvejende institutioner. Siden 2012 har partnerskabet også omfattet Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).

Formålet med partnerskabet er at understøtte og inspirere til fortsat udvikling og effektivisering af institutionernes indkøb gennem afholdelse af temadage, info-møder, konferencer, koordinerede udbud m.m. for institutionerne.

De selvejende institutioner leder arbejdet i partnerskabet via en styregruppe, Rådgivningsgruppen, hvis 12 medlemmer er udpeget af institutions- og lederforeningerne. Rådgivningsgruppen træffer beslutninger om projekter, info-dage, konferencer m.m. og prioriterer de ressourcer, som partnerskabet stiller til rådighed i forbindelse med arbejdet. UVM, UFM og SKI sekretariatsbetjener Rådgivningsgruppen og driver de projekter og indsatser, som iværksættes.

Se Rådgivningsgruppens medlemmer (pdf)

Det vil vi med partnerskabet (strategien)

Se planlagte aktiviteter for institutionerne

Kontakt

 • Irene Pless

  Irene Pless
  Fuldmægtig
  Departementet
  irple1@uvm.dk
  Tlf. 3392  5548

   

Rabataftaler på annoncering

Undervisningsministeriet indgår hvert år aftale med mediebureauet Signatur, der forhandler rabatter på annoncer i en lang række lokale og landsdækkende medier (både print- og onlinemedier).

I vedhæftede ark findes en oversigt over de medier, der yder annonce-rabatter til de selvejende institutioner i 2017. Rabatterne ligger i størrelsesordenen 8 % til 50 %.

For at opnå rabat ved køb af annoncer ved de enkelte medier henvises til ”ministerieaftalen.

Rabataftaler på annoncering